Verkiezingen 2022
Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2022

Hieronder de link naar ons verkiezingsprogramma 2022.

PvdA-HW-verkiezingsprogramma2022

Kandidatenlijst gemeenteraadverkiezingen 2022

Onze kandidaten op een rijtje (klik op de naam voor meer informatie)

Mark de Koning

Piet Westdijk

Ruben Smit

Anil Jagroep

Els Westdijk-Van Dam

Jan Robbemond

Martin Honders

Mark de Koning lijsttrekker van PvdA Hoeksche Waard

di 21 dec 2021 (link: hetkompasonline.nl/mark-de-koning-lijsttrekker-van-pvda-hoeksche-waard

HOEKSCHE WAARD – Mark de Koning (55) uit Oud-Beijerland is de lijsttrekker van de PvdA Hoeksche Waard bij de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart volgend jaar. Hij volgt Piet Westdijk (72) uit Puttershoek op.

De twee raadsleden van de PvdA wisselen van positie. Piet Westdijk doet een stapje terug maar zal de komende raadsperiode zijn ervaring en gedrevenheid blijven inzetten voor de fractie.

,,Onder leiding van Piet hebben wij de afgelopen periode als team hard gewerkt om onze sociaaldemocratische opvattingen in de heringedeelde gemeente Hoeksche Waard naar voren te brengen’’, zegt Mark de Koning, die zijn raadslidmaatschap combineert met zijn praktijk als adviseur voor ondernemingsraden.

Volgens De Koning en Westdijk (op plek 2) toont de kandidatenlijst een mooie mix van ervaring en nieuw talent. Burgerlid Ruben Smit uit Puttershoek staat op de derde plaats. Hij heeft net als nummer vier, Anil Jagroep uit Oud-Beijerland, de Jan Schaper leergang voor beginnende raadsleden gevolgd.

Els Westdijk-Van Dam, voormalig FNV-bestuurder staat op vijf, journalist en huidig burgerraadslid Jan Robbemond op zes en oud-wethouder Martin Honders op zeven. Mark de Koning: ,,Met elkaar hebben wij brede ervaring, goede ideeën en de voor de politiek in een grote gemeente benodigde scherpte.’’

Beleidsmatig moet er de komende raadsperiode veel gebeuren. Piet Westdijk: ,,We waren vooral druk met de harmonisatie van regelingen van de voormalige gemeenten. En voor velen was het lastig om de sprong te maken van een kleine naar een grote gemeente.’’ Mark de Koning: ,,Voor in het Sociaal Domein zijn kansen gemist en is actualisering nodig.’’

Lijsttrekker Mark de Koning constateert dat de coronacrisis de samenleving sterk op de proef stelt: ,,Juist daarom is het van belang dat de gemeente zich toegankelijk en hulpvaardig opstelt. Zij moet breken met het beleid van wantrouwen en controle, en de mensen centraal stellen.’’

Naar zijn mening is het de hoogste tijd om onder meer een goed armoedebeleid vast te stellen. ,,Ons initiatiefvoorstel daartoe heeft het in de raad niet gehaald, maar kennelijk is het een goede basis, want van lieverlee worden onderdelen ervan uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het gratis openbaar vervoer voor de minima en verruiming van de vrijstelling voor mensen in de bijstand.’’

Piet Westdijk wijst op de aangenomen motie van de PvdA die stelt dat het van belang is om eerst de infrastructuur op orde te hebben voordat ontwikkelingen in gang worden gezet: ,,Een integrale benadering van mobiliteit en woningbouw is onontkoombaar. Er is een samenhangende visie nodig, op tal van terreinen. Daar is nog veel te winnen voor de gemeente Hoeksche Waard.’’

 

Deel dit