Burgerlid Gemeenteraad HW

Jan Robbemond

Jan Robbemond

Over Jan Robbemond

06 83535588[email protected]

Politieke motivatie
Na de gemeentelijke herindeling van Binnenmaas en ‘s-Gravendeel had ik dankzij voorkeurstemmen een zetel in de gemeenteraad van Binnenmaas. Die kon ik helaas niet innemen omdat mijn toenmalige werkgever dat niet wilde en het gerechtshof in Den Haag uiteindelijk vonniste dat de cao ging boven het recht op gekozen worden, omdat grondrechten niet absoluut zijn. Ik begrijp dat vonnis nog altijd niet. Het is overigens ook omstreden omdat het, niet alleen naar mijn mening, berust op een onjuiste interpretatie van de cao en omdat het haaks staat op wat de Gemeentewet zegt over de activiteiten van gemeenteraadsleden. Die worden zonder last of ruggespraak gekozen en hun activiteiten mag je niet zien als werk voor derden. Een verdere rechtsgang was te begrotelijk en tijdrovend, en ik heb me er bij neer moeten leggen, maar nu heb ik de handen vrij. In mijn eerste jaren in de journalistiek was ik in het oosten van de Hoeksche Waard raadsverslaggever. De belangstelling van toen is gegroeid en heeft zich verdiept. Uiteindelijk was ik één van de leden van Hoeksche Waards Initiatief, de buitenparlementaire lobbygroep die er mede voor heeft gezorgd dat de Hoeksche Waard een nationaal landschap is geworden. Kleine veranderingen van perspectief zijn belangrijk. Zij kunnen grote gevolgen hebben voor het beleid. Zoveel werd mij tijdens dat proces wel duidelijk. Het was een leerzame periode waarin ik met enthousiaste mensen mocht samenwerken. Maar, het was wel een beetje keffen langs de zijlijn, daarom ben ik uiteindelijk lid geworden van de partij waarop ik al decennia mijn stem had uitgebracht. Om direct invloed te kunnen uitoefenen moet je meespelen in de politieke arena die een gemeenteraad vormt. Ik wil dat de komende vier jaar van binnenuit beleven, daarbij gestimuleerd door de idealen van de PvdA die recht overeind staan en grote zeggingskracht hebben.

Doel
Om in de gemeenteraad te belanden zou de PvdA in elk geval vier zetels moeten winnen. De komende raadsperiode is om een aantal redenen belangrijker dan gebruikelijk. De taken die gemeenten op hun bord hebben gekregen door het rijk, dat tegelijkertijd minder geld beschikbaar stelt, zijn belangrijk. Op al die terreinen kan de PvdA het verschil maken. Het is een partij die recht doet aan de complexiteit van onze samenleving door zorgvuldig en bedachtzaam te besturen, in het besef dat in een land van minderheden compromissen onvermijdelijk zijn. Geen enkele politieke partij krijgt helemaal zijn zin en elke coalitie die aantreedt borduurt voort op het beleid van de vorige. De PvdA brengt echter een sterk gevoel van solidariteit in, gemeenschapszin die de doorgeschoten individualisering van de samenleving moet neutraliseren. Een mens is alleen mens dankzij andere mensen. Wie dat beseft begrijpt op grond van welke idealen een solide, sociale en duurzame toekomst mogelijk is. Mijn doel is om bij te dragen aan die kleine kantelingen in het beleid, waardoor perspectief ontstaat op een sociale en rechtvaardige samenleving, waardoor mensen worden verlost uit uitzichtloze situaties. Wat mij betreft maken wij in de Hoeksche Waard de waarde van de verzorgingsstaat zichtbaar en zorgen wij juist in moeilijke omstandigheden voor elkaar.