Raadslid Gemeenteraad HW

Piet Westdijk

Piet Westdijk

Over Piet Westdijk

078 6763484[email protected]

Politieke motivatie
Heel mijn wezen is doortrokken van de politiek. Als vakbondsman (oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Suiker Unie in Puttershoek en vrijwilliger bij de belastingservice van de FNV) heb ik me altijd beijverd voor een zo rechtvaardig mogelijke samenleving. Mijn motivatie is geworteld in een solidaire samenleving. De lokale politiek is van groot belang omdat gemeenten belangrijke taken overgedragen hebben gekregen door het rijk waarvoor tegelijkertijd minder geld beschikbaar is. Dat is hartstikke moeilijk, maar voor mij tegelijkertijd een aansporing om ertoe bij te dragen dat een sociaal beleid wordt gevoerd voor heel de samenleving, dat we gemeenschapszin nastreven en niet doorschieten in individualisme.

Doel
Pas als ik gekozen ben kan ik in de raad mijn politieke doelen nastreven, die zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Heel erg belangrijk is voor mij de bestrijding van de werkloosheid. Dat staat voor mij op nummer één. Tot mijn spijt hollen de banen de Hoeksche Waard uit en is er de afgelopen vier jaar geen enkele beslissing genomen die werkgelegenheid bevordert, ook in Binnenmaas niet. Mijn prioriteit is investeren in werkgelegenheid, maar tegelijkertijd wil ik een bijdrage leveren aan het op orde houden van de gemeentefinanciën. Dat kan volgens mij door daar eens anders naar te kijken en niet alleen uit te gaan van bezuinigen, maar vooral ook van het zoeken naar inkomstenbronnen. Ik denk daarbij aan het recreatieoord, dat er de helft van het jaar onbenut bijligt. Activiteiten daar brengen geld op en heffen de tekorten op, die gezien het huidige beleid logisch zijn. Ook de stagnerende ontwikkeling van diverse bedrijventerreinen in Binnenmaas wil ik helpen doorbreken. Dat kan naar mijn mening door een realistischer tariefstelling en een mogelijk hogere bebouwingsdichtheid. Er is aan ideeën geen gebrek.