Fractievoorzitter Gemeenteraad HW

Mark de Koning

Mark de Koning is fractievoorzitter en gemeenteraadslid namens de Partij van de Arbeid Hoeksche Waard. 

In de gemeenteraad  houdt hij zich bezig met het sociaal domein, sport, cultuur en recreatie, onderwijs, volksgezondheid en Milieu en veiligheid. Een sociale gemeente Hoeksche Waard daar gaat het om.

Zo is de PvdA voor een actief  beleid om armoede te bestrijden. ‘Zeker zijn dat je een toekomst kunt opbouwen’; alle inwoners van de gemeente Hoeksche Waard moeten kunnen meedoen, ongeacht hun financiële situatie. Het sociale beleid bestaat voor de PvdA niet uit losstaande maatregelen maar moet samenhangend zijn in het belang van alle inwoners. Het moet er op gericht zijn om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en effectief kunnen werken aan oplossingen. Sterke verenigingen en goede, bereikbare voorzieningen horen daarbij.

In de raad maakt Mark zich sterk voor goed en vitaal onderwijs. De inwoners van de gemeente Hoekse waard hebben recht op een volwaardig kunst en cultuurbeleid, waarbij er goede accommodaties en oefenruimtes zijn voor verenigingen en kunstenaars, waar de bibliotheken hun volwaardige plaats krijgen in onze Hoeksche waarde samenleving en waar er weer structureel muziekonderwijs wordt gegeven in de klas.

Mark is al lange tijd actief binnen de Partij van de Arbeid. Zo was hij in het verleden landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten, lid van het landelijk partijbestuur en lid van het afdelingsbestuur Hoeksche Waard.

Sinds 2005 is hij als zelfstandig ondernemer werkzaam als adviseur en begeleider van ondernemingsraden. Er zijn ook situaties waarin hij tijdens een overleg cartoons maakt als beeldende illustratie van een situatie.

De afgelopen 20 jaar is hij verknocht geraakt aan de Hoeksche waard. Hij woont in Oud-Beijerland met zijn vrouw Melanie en vier prachtkinderen. In zijn vrije tijd is hij graag actief als coach langs de lijn van het voetbalveld, kan hij genieten van het Hoekschewaards Landschap en bezoekt hij graag een spannende film of een interessant museum