24 augustus 2016

WIHW stevent af op tekort van 1 miljoen i.p.v. een overschot van hetzelfde bedrag.

De directie van Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) verwacht dit jaar een tekort van bijna 1 miljoen euro. Het tekort ontstaat doordat meer mensen in de Hoeksche Waard recht hebben gekregen op een bijstandsuitkering, terwijl het geld dat we daarvoor van het Rijk krijgen, is gebaseerd op twee jaar terug.
Toen waren er minder bijstandsgerechtigden. Dat leidt nu tot een tekort.
In het memo waarin de directie het tekort aankondigt, stelt zij ook dat als de Hoeksche Waard één gemeente zou zijn, we 2 miljoen euro meer van het Rijk hadden gekregen. In plaats van een tekort van 1 miljoen, hadden we dus een overschot van 1 miljoen kunnen hebben.

Uitsnede

Jelle Stelpstra wees al eerder in zijn blog (Bestuurlijke toekomst HW: wordt het duurder of goedkoper) over de financiële consequenties van een herindeling, op dat grote voordeel, dat we in de huidige situatie mislopen.
Stelpstra: “Voorstanders van samenwerking blijven maar roepen dat het altijd duurder wordt met een herindeling. Pure onderbuikgevoelens. Nu wordt pijnlijk duidelijk hoeveel geld dit de gemeenten wel niet kost. Als één gemeente Hoeksche Waard, zouden we veel beter af zijn geweest.”