7 juli 2017

Demissionair kabinet Rutte II akkoord met herindelingsvoorstel Hoeksche Waard

In de ministerraad van vrijdag 7 juli heeft het kabinet besloten akkoord te gaan met het door Gedeputeerde Staten ingediende herindelingsvoorstel voor de Hoeksche Waard.
Het voorstel wordt nu doorgezonden naar de Raad van State die zal onderzoeken of de tot nu toe uitgevoerde ARHI-procedure voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid.

 

Zodra hierover een positief advies is uitgebracht zal het voorstel worden voorgelegd aan de tweede en eerste kamer.

Conform de ARHI-regels betekent dit kabinetsbesluit automatisch dat de geplande gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voor de Hoeksche Waard worden uitgesteld tot eind 2018.