Door op 17 juni 2017

Minister Plasterk, maak alstublieft vaart met de herindelingswet!

Namens 52 van de 83 Hoeksche Waardse gemeenteraadsleden is er de afgelopen week een dringend verzoek aan de minister uitgegaan.
Recente ontwikkelingen hebben daartoe mede aanleiding gegeven.

 

Het AD van vandaag geeft een prima overzicht van de stand van zaken m.b.t. de voorgenomen bestuurlijke herindeling in de Hoeksche Waard en beschrijft bondig de recente aanleiding van de brief aan de minister.
De weinig coöperatieve behandeling van de genoemde dossiers in de vijf gemeenteraden heeft de afgelopen maanden al weer geleid tot nodeloze vertraging in de aankoop de boerderij waarin het Streekmuseum is gevestigd, zeer ernstige problemen in het peuterspeelzaalwerk/kinderopvang en het uitstel van de uitvoering van een noodzakelijke harmonisatieslag in divers beleid die de vijf colleges van B&W proberen te maken.
Het laatste voorstel is met name geboycot door een aantal tegenstanders van een herindeling die in het voorstel ten onrechte een voorbode van een fusie denken te zien, terwijl het herindelingsvoorstel nog niet door de eerste en tweede kamer is goedgekeurd. (Op 7 juni jl. publiceerden wij over laatstgenoemd dossier dit artikel.)


 


 De brief