22 december 2015

Stuurgroep OBT was op 23 december snel klaar.

Woensdagavond 23 december kwam de stuurgroep van 35 fractievoorzitters, die het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst begeleidde , nog één keer bij elkaar. De bijeenkomst was na een uurtje alweer afgelopen en bracht weinig verrassends. Zowel de voor- als de tegenstanders van een herindeling bleven bij hun keuze, ondanks over en weer uitgestoken handen.


Jelle met baardNamens de vijf PvdA-fracties voerde Jelle Stelpstra het woord.
“Er wordt veel gegoocheld met cijfers in de afgelopen dagen. Als je uitgaat van 3-2 in de raden, dan winnen de tegenstanders van herindeling. Ga je uit van 51 van de 83 raadsleden, dan winnen de voorstanders voor herindeling”.
“Beide cijfers zijn waar”, vertelde Stelpstra. Hij trok echter ook zijn conclusie: “Wat voor de PvdA belangrijk is, is dat als zo’n grote meerderheid van raadsleden een voorstander is van herindeling, je hen niet met een versterkte samenwerking moet opschepen. Dan zouden juist díe mensen namelijk zo’n samenwerking moeten gaan vormgeven. Dat werkt niet”
Als je wilt samenwerken moet daarvoor een enorm draagvlak zijn, anders mislukt het.
Tezamen met alle andere goede argumenten voor herindeling, maakt dit dat de PvdA het heel terecht vindt dat de provincie nu ingrijpt.
“Hak de knoop maar door en wat ons betreft betekent dit dat de provincie een ARHI-procedure start om tot een herindeling van de Hoeksche Waard te komen.”

De gedeputeerde komt op 6 januari naar de Hoeksche Waard om zich door de stuurgroep te laten informeren over de ontstane situatie.