14 december 2015

Openlijk pleidooi voor eenheid van onafhankelijk voorzitter OBT, Nico Schoof

De onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard stuurt vandaag een openlijk pleidooi voor eenheid aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Hoeksche Waard.

Zijn brief, alsmede die hij al eerder aan de stuurgroep richtte, publiceren wij hierbij integraal.

 

Van: Nico Schoof <>
Onderwerp: Oproep voor donderdagavond

Datum: 14 december 2015 19:24:09 CET

Beste mensen,
Op 1 december deed ik u een dringende oproep. Ik doe die een paar dagen voor de cruciale raadsvergaderingen van donderdag nog eens. Lees aub mijn mail van 1 december nog eens rustig door. Moed en Leiderschap heeft de Hoeksche Waard nu nodig. U kunt dat tonen.
Als het u echt ernst is met de intentie om er samen uit te komen, kan dat nog steeds! U hebt nog enkele dagen om eensgezind de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard te bepalen. Zèlf  bepalen bedoel ik en niet na ongelijke raadsbesluiten het heft uit handen geven.
Als er één moment is in de recente bestuurlijke geschiedenis van de Hoeksche Waard is om een knoop te kunnen doorhakken, dan is het nù. Ik wens u toe dat u die kans niet door uw vingers laat glippen.
Ondanks een jaar lang investeren in onderzoek en in elkaar, hebben de samenvoegers de samenwerkers niet kunnen overtuigen. Evenmin hebben de samenwerkers de samenvoegers niet aan hun zijde weten te krijgen. Het kan toch niet anders dan dat u zich daar hoogst ongemakkelijk bij voelt. U wilde er immers samen uitkomen, dat was ook de opdracht van de raden.  “Tom Poes verzin een list” (Ollie B. Bommel) helpt niet meer. Althans ik zou het niet meer weten. Òf u laat bestuurlijke onmacht zien via verdeelde raadsbesluiten, òf u stelt het belang van de Hoeksche Waard toch boven uw eigen standpunt en doet een stap in de richting van de ander. Ik zie niet dat u na verdeelde raadsbesluiten op donderdag nog enige eigen regie kunt voeren. Dan grijpt de provincie wellicht in. En als die dat niet doet, lijkt u veroordeeld tot samenwerking met partijen die dat niet willen en dat wordt dus niks (of suboptimaal als ik het wat diplomatieker uitdruk). In ieder geval is de Hoeksche Waard daar niet door u mee gediend.
Als ik het veld overzie, is samenvoegen de keuze die het meest voor ligt. De meerderheid van de stuurgroep wil dat en daarmee tekent zich ook af dat de meerderheid van de raadsleden daarvoor kiest. Ik zou de samenwerkers willen vragen de stap naar samenvoegen te willen zetten. U, samenwerkers, hebt uw uiterste best gedaan de meerderheid in de Hoeksche Waard aan uw zijde te krijgen. Zonder voldoende succes. Nu, met deze week verdeelde raadsbesluiten in zicht, is de tijd van ultiem beraad en ultieme beslissingen aangebroken. Nog langer de oversteek niet maken, levert niks op. Nu wel de oversteek maken, geeft volop kans om samen te bepalen hoe de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard er precies uit gaat zien. U zult dan na 17 december direct aan de slag kunnen om de nieuwe gemeente optimaal vorm te geven en het beste voor inwoners, instellingen en bedrijven, inclusief de couleur locale, zaken die de eigen identiteit direct raken, met elkaar te bepalen.
Als variant kunt u nog eerst in alle gemeenten hoofdelijk laten stemmen, zodat helder wordt wie waar voor staat. En dat besluit te nemen onder de voorwaarde dat als de meerderheid van de Hoeksche Waardse raadsleden voor samenvoeging blijkt te zijn, u bereid bent uw andersluidende besluit te herzien, liefst diezelfde avond of deze maand nog. Deze aanpak geldt natuurlijk voor beide opties, maar de optie samenvoegen acht ik, gegeven de stemverhouding tot nu toe, het meest reëel.
Ik wens u de komende dagen en vooral donderdag veel wijsheid toe.
U mag wat mij betreft deze en mijn onderstaande  mail delen met wie u wilt. Er rust geen embargo op.
Met vriendelijke groet,
Nico Schoof

Op 1 dec. 2015 om 09:20 heeft Nico Schoof  het volgende geschreven:
Geachte leden van de stuurgroep,
Het gaat erom spannen, kopt het AD vanochtend. En zo is het. U staat morgenavond voor een hele zware klus.
Vanaf februari bent u bezig met het onderzoek bestuurlijke toekomst. Als doelstelling van het proces formuleerde u voor de stuurgroep: “dat dit moet leiden tot een door alle vijf gemeenten gedragen gemeenschappelijk standpunt over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard”. Daaraan voorafgaand besloten de gemeenteraden dat “de stuurgroepleden de inspanningsverplichting hebben om het in de stuurgroep eens te worden over het advies inzake de bestuurlijke toekomst dat op basis van de onderzoeken aan de raden wordt voorgelegd”. U nam op zich “zich in te spannen om eenduidig te adviseren aan de raden”.
Morgenavond is uw laatste kans om te voldoen aan de opdracht van de raden en uw eigen besluiten over wat u te doen staat. Laat u morgenavond opnieuw een verdeeld bestuurlijk Hoeksche Waard zien, of kunt u zich verenigen rondom één bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard? Laat u kracht, moed en eendracht zien aan uw inwoners, bedrijven en instellingen? Want dat willen ze van u. Het gaat om hùn toekomst en de vraag of ù in staat bent de Hoeksche Waard duurzaam en toekomstbestendig te besturen in een voortdurend veranderende omgeving met zeer krachtige partners en andere partijen.
Ieder van u kan morgenavond het verschil maken. Het verschil tussen verdeeldheid en kracht. U hebt het hele jaar constructief en positief gewerkt aan de bestuurlijke toekomst. Alle kaarten liggen nu op tafel, alle argumenten zijn zo ongeveer wel gewisseld. Nu gaat het om kiezen. Eerst nu in de stuurgroep. En als u dat nu eenduidig kunt doen, volgen daarna de gemeenteraden ook. Dat is uw verantwoordelijkheid als fractievoorzitters, politiek leiders. De raden hebben u niet voor niets vooruitgeschoven.
Dames en heren, u staat voor een hele moeilijke opgave. Misschien wel de moeilijkste in uw politieke loopbaan.
Het wisselen van argumenten en de mogelijkheid elkaar op basis daarvan te overtuigen heeft zijn grenzen wel bereikt. Ook onderhandelen kent een eindpunt. Als er dan toch nog verschil van opvatting bestaat is die nu in elk geval goed beargumenteerd en voor ieder zichtbaar. Maar uw verantwoordelijkheid  als stuurgroeplid en politiek leider gaat verder. Van u wordt leiderschap verwacht. Van u wordt verwacht,  en eerder sprak u  zelf af zich daarvoor in te spannen,  dat u tot een eenduidig advies komt. Dan kan er een moment komen dat u om der wille van de eenheid en de toekomst van uw inwoners, over uw eigen schaduw heen stapt en eenheid belangrijker gaat vinden dan het eigen standpunt. Dat punt is morgen genaderd. Morgenavond kunt ù het verschil maken. Als de stuurgroep eenduidig adviseert, zullen de gemeenteraden niet achterblijven.
Dames en heren, u staat voor de moeilijk opdracht het eens te worden. Ik wens u heel veel wijsheid toe en zal doen wat in mijn vermogen ligt om u te helpen bij het nemen van uw beslissing.

Met vriendelijke groet,

Nico Schoof