7 september 2016

Jelle Stelpstra spreekt namens de ”herindelers” in

Op 7 september sprak Jelle Stelpstra namens de herindelers in tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van Provinciale Staten.

Zijn gloedvolle betoog kunt u nog eens nalezen onder de volgende link:

Inspraak PS_160907_bestuurlijke toekomst HW (1)