20 januari 2017

Herindeling Hoeksche Waard een stap dichterbij!

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor Hoeksche Waard ter vaststelling aan de Provinciale Staten (PS) aangeboden. Het betreft het voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019.

 

“We hebben nogmaals goed gekeken naar alle argumenten en zijn van mening dat de vorming van één sterke gemeente Hoeksche Waard de beste oplossing is voor de uitdagingen waar het gebied voor staat”, aldus gedeputeerde Van der Sande.

Urgentie doorslaggevend voor herindeling

Het herindelingsadvies is tot stand gekomen na een discussie van meer dan 10 jaar over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het laten voortbestaan van de al jaren voortdurende impasse is schadelijk voor de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard staat voor grote opgaven. De economische en sociale dynamiek loopt terug en om de sociale en economische vitaliteit op peil te houden is het van cruciaal belang om de verbinding met en tussen inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers over het gehele eiland te versterken. Gelet op deze urgentie, gelet op de jaren voortdurende verdeeldheid en gelet op gemaakte afspraken over verdere besluitvorming, was er geen andere keuze voor de provincie dan in deze complexe situatie de regie te nemen.

Ingangsdatum 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2020

In afwijking van het herindelingsontwerp wordt de regering geadviseerd om te kiezen voor ingang van de door ons voorgestelde fusie per 1 januari 2019. Uit de zienswijzen van zowel voor- als tegenstanders van de herindeling blijkt geen ondersteuning te zijn voor een uitstel van de ingangsdatum. Er wordt gesteld dat 1 jaar uitstel ook 1 jaar langer de verdeeldheid laat bestaan. Ook treden de voordelen van een samenvoeging dan ook 1 jaar later in werking.

Bron: Provincie Zuid-Holland