Door René Krabbe op 7 december 2015

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard; de stand van zaken.

De bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard ligt sinds de stemming in de stuurgroep op 2 december jl. waarschijnlijk in handen van fracties waarbinnen de raadsleden verdeeld stemmen, dan wel de Provincie.

Foto  Aart-Jan Moerkerke

Na een jaar van onderzoek en veelvuldig overleg in de zogenaamde ‘Stuurgroep OBT’, bestaande uit de 35 fractievoorzitters in de Hoeksche Waard, werd op woensdag 2 december jl. het herindelingsvoorstel in stemming gebracht dat op 17 december aan alle gemeenteraden wordt voorgelegd.
Het alternatief, een verdergaande samenwerking van de vijf gemeenten, met een extra bestuurslaag, werd wel onderzocht, maar haalde al eerder in de stuurgroep de eindstreep niet.
Het herindelingsvoorstel werd met 23 stemmen vóór en 11 tegen in de stuurgroep aangenomen.
De gedetailleerde stem-uitslag van deze ‘peiling’ vindt U hier.
Om tot een herindeling van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten te kunnen overgaan is het noodzakelijk dat het voorstel in alle gemeenteraden op 17 december met meerderheid van stemmen wordt aangenomen.

Het Algemeen Dagblad kopte op 3 december: ‘Fusieplan gemeenten is kansloos’.

Als alle fractievoorzitters bij hun standpunt blijven en alle fractieleden volgen zijn/haar stemgedrag, dan lijkt alle energie inderdaad verloren.
Hoe de stemverhoudingen in de raden er dan uit zouden komen te zien, ziet u hier .

Raadsleden hoeven hun fractieleiders natuurlijk niet te volgen; zij zijn immers gekozen zonder last of ruggespraak. Ook is het natuurlijk niet uitgesloten dat een aantal fractievoorzitters zich bedenkt, nu de consequenties van hun stemgedrag zo ondubbelzinnig zichtbaar zijn geworden.
De Partij van de Arbeid hoopt natuurlijk van harte dat de tegenstanders van een herindeling zich alsnog aansluiten bij de voorstanders, zeker nu zo’n grote meerderheid van de raadsleden voor herindeling is.

Koffiedikkijken lijkt op dit moment nog weinig zinvol.

Eén ding is zeker, de Provincie volgt het proces nauwlettend, en heeft al aangegeven een herindeling ‘van bovenaf’ te overwegen als de gemeenteraden er niet uitkomen.
Gedeputeerde Rogier Van der Sande heeft al aangekondigd begin januari deze kant op te komen en de commissie Bestuur en Middelen van Provinciale Staten heeft het onderwerp ‘Bestuurlijke Toekomst van de Hoeksche Waard’ voor 20 januari a.s. al op de agenda staan.
Deze vergadering is hier op dat moment live te volgen. (http://zuid-holland.notubiz.nl/live)

De vergadering van de stuurgroep kunt u dankzij Omroep Hoeksche Waard hier nog eens terugluisteren. Gedurende het eerste deel (20:00 – 21:00) is er voornamelijk muziek gedraaid vanwege technische problemen met de verbinding. Voor het debat doorschuiven naar 51:45.

Deel 1.

Deel 2.

Deel 3.

Blijf na afloop van de vergadering (deel 3) vooral luisteren; na het muziekje spreken Arie Janson en René Toonen nog met de voorzitter en een aantal betrokkenen !

Maar: na afloop bleek dat deze laatste gesprekken ook waren opgenomen door TV Hoeksche Waard.

TV Hoeksche Waard

Het item kunt u hier terugkijken.

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe