13 oktober 2016

Samenwerkingsmodel Hoeksche Waard volstrekt ondemocratisch

“Het samenwerkingsmodel zoals de voorstanders van een versterkte samenwerking in de Hoeksche Waard dat voorstaan is volstrekt ondemocratisch.” Met die harde woorden neemt Jelle Stelpstra, fractievoorzitter van de PvdA in Korendijk afstand van het model.

De samenwerkers willen in de toekomst graag een extra bestuurslaag naast de vijf gemeenten, die beslissingen kan nemen voor de hele Hoeksche Waard. In die extra regioraad moeten alle fractievoorzitters plaatsnemen. De samenwerkers willen dat elke fractievoorzitter in de regioraad gewogen mag stemmen, waarbij de zwaarte van zo’n stem net zo groot is als het aantal stemmen dat die fractie bij de raadsverkiezingen heeft gehaald. De provincie stelt in het herindelingsontwerp dat dit helemaal niet mag.

“Er zijn veel tekortkomingen in het samenwerkingsmodel en dit is er één van,” vindt Stelpstra. De provincie stelt in het herindelingsontwerp dat je hooguit de fractievoorzitters uit de ene gemeente een grotere stem kunt geven dan die in uit een andere gemeente, afhankelijk van het aantal inwoners. Per fractievoorzitter binnen een gemeente mag dat stemgewicht niet verschillen. Naar de mening van Stelpstra zou dat tot onaanvaardbare uitkomsten leiden. “Als we dat zouden doen, zou de stem van bijvoorbeeld de kleinste Fractie Baars uit Binnenmaas, in de regioraad ruim 2,5 keer zo zwaar tellen als de grootste fractie van Korendijk, de SGP. De Korendijkse SGP-fractie haalde bij de laatste verkiezingen echter 6,5 keer zoveel stemmen als Baars. Simpel gezegd: met 6 keer zoveel kiezers in je achterban, heb je 3 keer minder te zeggen… Volstrekt ondemocratisch.”

 

Noten:

  • de theoretische onderbouwing is te vinden op deze pagina’s van het herindelingsontwerp.
  • de gewogen stem op basis van de gemeentegrootte is berekend op grond van het aantal inwoners in Binnenmaas en Korendijk per 1-1-2016: 28.771 / 10.825 = 2,66.
  • Het aantal stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 op Baars en op SGP Korendijk was respectievelijk 227 en 1.476. De fractie van SGP Korendijk heeft derhalve 1.476 / 227 = 6,50 keer meer stemmen behaald dan de fractie Baars.

Het gehele herindelingsontwerp kunt u hier inzien.