Nieuw Provinciebestuur Zuid-Holland benoemd

4 september 2019

Tijdens een opvallend gedisciplineerde Statenvergadering onder leiding van CdK Jaap Smit werd er vandaag gedebatteerd over het coalitieakkoord en werd er gestemd over de benoeming (en daarmee over de portefeuilleverdeling) van de 6 Gedeputeerden.

De uitslag was als volgt:

Na het afleggen van de eed/belofte werden de aanwezigen in de uitpuilende zaal in de gelegenheid de Gedeputeerden geluk te wensen.

Vervolgens werden een vijftal nieuwe Statenleden benoemd ter opvolging van van de benoemde Gedeputeerden die sinds de verkiezingen weer lid van de Staten waren geworden.

Voor onze Provinciale PvdA-ploeg betekende dat de volgende functiewijziging:

Anne Koning is nu Gedeputeerde

 

Leo Bruijn is nu fractievoorzitter

 

Rosalie Bedijn is nu Statenlid

 

Samen met de zittende fractieleden vormen zij nu hét PvdA-team.

Willem Minderhout

 

Evelyn Hijink

 

De definitieve portefeuilleverdeling binnen de fractie wordt binnenkort bekend gemaakt.

Voor verdere informatie, waaronder het coalitieakkoord, klik op onderstaande link:

Coalitie presenteert: Elke dag beter. Zuid-Holland.