Coalitie presenteert: Elke dag beter. Zuid-Holland.

25 augustus 2019

PvdA Hoeksche Waard is trots!

Allereerst natuurlijk op onze fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de behaalde resultaten tijdens de laatste verkiezingen. Vervolgens op de wijze waarop zij, na een eerste mislukte formatiepoging van Forum voor Democratie, VVD en CDA, onder leiding van informateur Hans Wiegel, voortvarend aan de slag is  gegaan onder leiding van Jon Hermans, met VVD, CDA, GrL en SGP/CU.

Jon Hermans-Vloedbeld is trouwens inmiddels in de HoekscheWaard een goede bekende. Een zeer aimabele en ervaren bestuurder die van 2016 tot 2019 als waarnemend burgemeester de scepter zwaaide in de (inmiddels voormalige) gemeente Oud-Beijerland.

Jon is inmiddels meer dan 30 jaar actief in de lokale politiek en was (plaatsvervangend) burgemeester in 5 gemeenten, door het gehele land. Op dit moment is zij dit in de gemeente Noordwijk.

Uiteindelijk heeft dit op 20 augustus geleid tot de presentatie van het coalitieakkoord met de pakkende titel: ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’

Lees hier haar verslag van de (in)formatie.

 

Het veelbelovende coalitieakkoord kunt u hier teruglezen.

Tijdens de presentatie van het akkoord op 20 augustus jl. werd ook het voorstel bekendgemaakt voor de samenstelling van het nieuwe provinciebestuur.

Omroep West maakte het volgende overzicht.

Tijdens de perspresentatie werden de kandidaat gedeputeerden nader voorgesteld.

Inmiddels is er al een soort staatsieportret van het nieuw college van gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland gemaakt.

Tot de dag van de beëdiging ontbreekt nog onze commissaris van de Koning, Jaap Smit, op deze foto.

Hierbij feliciteren wij natuurlijk op voorhand onze partijgenoot Anne Koning met de voorgenomen benoeming to Gedeputeerde van Zuid-Holland. Je hebt het meer dan verdiend, Anne!

Uiteraard gaan mijn felicitaties ook alvast uit naar je nieuwe collega’s waarvan ik de meeste al heb leren kennen.

Tenslotte natuurlijk een dankwoord aan ‘onze’ kandidaten die een fantastische campagne hebben gevoerd. Vanzelfsprekend gaat GS,in samenspraak met PS, als één team opereren. Fijn dat je voor de Hoeksche Waard essentiële portefeuilles hebt ‘bemachtigd.’ 😉

Het overzicht van de voorgestelde portefeuilleverdeling: