Fractie

De fractie van de PvdA in Oud- Beijerland bestaat sinds maart 2014 uit:

Iwan Mahadew

Fractievoorzitter
Tel.      : 0654261717
E-mail:  Iwan Mahadew
Twitter  @iwanmahadew

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Sociale zaken en werkgelegenheid, WMO, Burger en bestuur en Jeugd en gezondheidszorg.

 

Leontine GuldenaarLeontine Guldenaar

Burgerraadslid
Tel       : 0645310647
E-mail: Leontine Guldenaar
Twitter  @LGuldenaar

Portefeuille: Sociale zaken en werkgelegenheid, Onderwijs, Wmo en Jeugd en gezondheidszorg.

Lid van het Landelijk Zorgombudsteam van de PvdA

 

Kees v/d Voorden

Burgerraadslid
E-mail: Kees v/d Voorden

Portefeuille: Financiën, Huisvesting en Economie

 

 

Erwin AdelmundErwin Adelmund

Burgerraadslid
Tel        : 0644908561
E-mail : Erwin Adelmund

Portefeuille: Cultuur, Milieu en Duurzaamheid

 

 

Eén keer in de 14 dagen is er een fractievergadering over de stukken die besproken worden in de volgende Raadsvergadering. Als u hier belangstelling voor heeft of een bijdrage wilt leveren aan een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u deze vergaderingen bijwonen. Als u wilt komen, meld u dan van te voren aan via een mail aan het adres van een van onze fractieleden.

De agenda van de raadsvergaderingen vind je op de website van de gemeente Oud- Beijerland.  Daar kun je de raadsvergaderingen ook live volgen via het internet. Maar ook terug kijken en/of luisteren.