2e Kamer lijkt op schema te liggen met herindeling Hoeksche Waard

Door René Krabbe op 6 maart 2018

Het wetsontwerp voor de bestuurlijke herindeling van de Hoeksche Waard staat op 8 maart a.s. weer op de agenda van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Het betreft een zogenaamde procedurevergadering waarin in één uur 52 onderwerpen op de agenda vermeld staan 🙄.

Als belangrijkste ingekomen stuk bij dit onderwerp staat de beantwoording van de schriftelijke vragen van de kamerleden aan de verantwoordelijk minister, mevrouw Kajsa Ollongren, op de agenda.

Deze brief aan de tweede kamer kunt u hier lezen. Uit de beantwoording zou je redelijkerwijs kunnen opmaken dat de regering het wetsvoorstel ongewijzigd in de 2e en 1e kamer zal verdedigen!

De vergadering begint om 11:30 h. en is, vanuit de Suze Groenewegzaal, via internet hier live te volgen.

Het is niet aannemelijk dat er tijdens de commissievergadering van a.s. donderdag inhoudelijk gedebatteerd gaat worden over de beantwoording van de gestelde vragen.

Wellicht wordt er iets duidelijk over de planning van het plenaire debat in de tweede kamer over dit onderwerp.

De voorzitter van de hoorzitting in Strijen sprak de verwachting uit dat het wetsvoorstel vóór 1 mei in de kamer behandeld zal worden. Het lijkt er alleszins op dat dit nog steeds haalbaar is.

Inmiddels zijn de burgemeesters, de gemeenteraden en de ambtenaren druk doende met de voorbereidingen voor een fusie van de 5 gemeenten per 1 januari 2019.


 

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe