3 april 2017

Subsidieregeling woningisolatie Strijen groot succes

Tijdens de laatste vergadering van de commissie Wonen en Werken in Strijen werd er gesproken over een rapportage over de woningisolatiesubsidie.
In Strijen kunnen woningbezitters een beroep doen op een subsidie om hun woning te isoleren.

 

Het gaat hierbij om dak-, glas-, vloer- en spouwmuurisolatie. De woningbezitter krijgt 33% subsidie over arbeids- en materiaalkosten tot een maximum van € 500,- per jaar. De stand van de aanvragen en toekenningen op 31 december jl. is dat er 89 aanvragen zijn gedaan en inmiddels 71 uitgekeerd. Een aantal is nog in behandeling. Slechts een paar zijn niet toegekend omdat de aanvraag is ingetrokken of men voldeed niet aan de voorwaarden. In totaal was in 2016 €45.603,-  beschikbaar.
Verantwoordelijk wethouder Paulien Tanja was er trots op dat er zo goed gebruik gemaakt wordt van deze in de Hoeksche Waard unieke subsidieregeling, waarmee het ook voor mensen met een kleinere beurs mogelijk gemaakt wordt hun woning te verduurzamen.
De commissie deelde haar voldoening.
De subsidieregeling is voor Strijenaren nog tot eind 2018 van kracht.
De subsidievoorwaarden kunt u hier nalezen.