Door op 21 maart 2017

Wethouder Paulien Tanja complimenteert kinderopvang

Strijens Wethouder Tanja (PvdA) complimenteerde op dinsdag 14 maart alle locaties voor kinderopvang in Strijen met de positieve resultaten, die ze van de inspectie kregen. Voor alle locaties had ze een kleine attentie meegenomen.

 

 

Onlangs zijn alle wettelijke inspecties bij de locaties voor kinderopvang in de gemeente Strijen afgerond. De toezichthouder Dienst Gezondheid en Jeugd constateerde geen enkele tekortkoming. Uit de rapporten spreken slechts positieve resultaten vooral op het gebied van de pedagogische kwaliteit. Alle vijf onderzochte locaties voldoen daarmee aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De toezichthouder inspecteert in opdracht van de gemeente Strijen alle locaties voor kinderopvang in de gemeente. Dit gaat om zowel de kinderdagverblijven, als om de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en het gastouderbureau. Ook de verschillende gastouders worden, door middel van een steekproef, onaangekondigd geïnspecteerd.
Het betreft peuterspeelzaal Olleke Bolleke, BSO Kibeo, de kinderopvang, Kiddie Care en Tante Marley.

Een kleine foto-impressie: