Door René Krabbe op 2 mei 2016

PvdA Hoeksche Waard viert gedenkwaardig de Dag van de Arbeid

De traditionele 1 meiviering van de PvdA Hoeksche Waard  stond dit jaar natuurlijk vooral in het teken van het 70-jarig bestaan van onze partij. Hoewel er in Utrecht dit weekend een groot landelijk feest was georganiseerd, was de opkomst bij ons regionale feestje er niet minder om.

 

Zowel de locatie, Grand Café De Oude Tol in Oud Beijerland, als het stralende weer had een groot aantal leden extra gemotiveerd om aanwezig te zijn.

Gezellig Buiten

Ruim vóór de aanvangstijd van half elf deden velen zich al tegoed aan de heerlijke koffie, al dan niet op het terras geserveerd.

Loopt lekker vol 2

Afdelingsvoorzitter Gee Rooimans deed de aftrap. Op onnavolgbare wijze nam hij ons weer mee terug naar de oorsprong en de geschiedenis van onze partij om uiteindelijk de link te leggen met de opgaven van vandaag.
Eén ding werd duidelijk,  aan de  in 1946 geformuleerde uitgangspunten van onze partij valt nog steeds niets af te dingen; sterker nog, zij zijn op dit moment weer hoogst actueel en van zeer grote waarde.

Gee op praatstoel

De jubilarissen
Naast een gezellig samenzijn en het ophalen van soms zeer oude herinneringen was het huldigen van onze jubilarissen een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst.
Dit jaar hadden wij er maar liefst zes.
Eén van 70 en vijf van 50 jaar lidmaatschap !

De heer P. Scheele (89) uit Oud Beijerland werd als eerste naar voren gehaald.
Na een kleine inleiding van Gee Rooimans nam hij maar wat graag het woord.
Eigenlijk was hij het niet eens met die ’70 jaar’, immers een jaar vóór de oprichting van de PvdA was hij al lid geworden van de SDAP; hij duidde het ons niet euvel, in de SDAP-archieven was dit feit immers niet meer terug te vinden.
Na een uitvoerig betoog over enkele politieke ontwikkelingen gedurende de eerste jaren na de oorlog kreeg hij als eerste de platina PvdA draagspels opgespeld.

P1000608

De heer Scheele nam maar al te graag het woord.

Vervolgens werden de heren A. Gaanderse uit Mijnsheerenland, F. den Hartog uit Oud Beijerland en H.J. Vermaas uit Numansdorp op het matje geroepen.
Alle drie zijn zij al 50 jaar lid van de PvdA. (De heerGaanderse, naar bleek, zelfs al ruim zestig jaar). Zij werden in een kringgesprek door de voorzitter geïnterviewd over hun beweegredenen om destijds lid te worden en hun visie op de huidige koers van de partij.
De veranderde tijd en de noodzaak om in coalitieverband compromissen te sluiten waren gemeenschappelijke thema’s.

P1000615

De heren A. Gaanderse, F. den Hartog en H.J. Vermaas in gesprek met Gee Rooimans.

P1000610

Vele generaties verbonden met onze partij en haar gedachtengoed, luisterden aandachtig naar de jubilarissen.

De Eregallerij

P1000614

P. Scheele uit Oud Beijerland, 70 jaar lid.

P1000622

F. den Hartog, Oud Beijerland, 50 jaar lid.(Goud)

P1000623

H.J. Vermaas, Numansdorp, 50 jaar lid.(Goud)

P1000625

A. Gaanderse, Mijnsheerenland, ruim 60 jaar lid.(Goud)

Tot slot de jubilarissen omringd door door de jongere garde

P1000629

Van links naar rechts: Iwan Mahadew (fractievoorzitter Oud Beijerland), Gee Rooimans (afdelingsvoorzitter), A. Gaanderse,  F. den Hartog, P. Scheele, Piet Westdijk (raadslid Binnenmaas),  H.J. Vermaas,  Piet Penning (fractievoorzitter Cromstrijen) en Paulien Tanja (wethouder Strijen).

Na afloop van het officiële gedeelte werd er genoten van een voortreffelijke ‘lopende lunch’.

Tot slot kregen wij nog een toelichting van onze secretaris, Hans van der Kellen,  over de onderwijshervormingen die Diederik Samsom recentelijk  heeft gepresenteerd.
Hans spreekt

Na het dankwoord van Gee ging iedereen met een voldaan gevoel zijns weegs.

Vol inspiratie op naar de volgende 70 jaar PvdA !
Mevrouw H. van der Linden uit ‘s-Gravendeel en de heer K. Veerman uit Piershil, beiden eveneens 50 jaar PvdA-lid, konden helaas niet aanwezig zijn.
Zij zullen op een ander moment door het bestuur gehuldigd worden en de gouden draagspeld en bloemen in ontvangst nemen.

Met dank aan Hans van der Kellen, die de fotografie verzorgde.

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe