Meedenken met de nieuwe gemeenteraad ?

2 december 2018

Alle kiezers die hun stem op de PvdA hebben uitgebracht bedanken wij  voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.

De komende jaren gaan wij met veel enthousiasme aan de slag in de nieuwe gemeenteraad. Naast de 2 gekozen raadsleden biedt de gemeenteraad ruimte voor het benoemen van 3 burgerraadsleden die in de opiniërende raadsvergaderingen (voorheen de commissievergaderingen) aan het debat mogen deelnemen.

Daarnaast zijn wij gewend de vergaderingen in de raad voor te bereiden samen met onze steunfractieleden.

Tot slot streven wij ernaar voor ieder dorp en buurtschap een netwerk van contactpersonen op te zetten om signalen of problemen uit hun omgeving zo vroeg mogelijk met ons te delen.

Bent u bereid uw steuntje aan bovengenoemde zaken bij te dragen, stuur dan een mailtje naar onze secretaris en wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur uw mailtje naar: secretaris.pvdahoekschewaard@gmail.com