Geweldig mooie ALV PvdA Zuid-Holland in Leiden.

2 september 2019

Op zaterdag 31 augustus vergaderde de afdeling Zuid-Holland over de voorgestelde nieuwe samenstelling van het provinciale afdelingsbestuur, het gepresenteerde coalitieakkoord en de toegekende  portefeuilleverdeling van het beoogde nieuwe college van Gedeputeerden.

Partijgenoot en waterschapsbestuurder bij WSHD, Johan Verbeek, maakte onderstaand verslag.

Beoogd fractievoorzitter Leo Bruijn en gedeputeerde Anne Koning verdedigden met verve het coalitieakkoord.