26 augustus 2017

Politiek nieuws in de media wk 34

Wekelijks publiceren wij, in het weekend, een overzicht van nieuwsitems over of in verband met de Hoeksche Waardse gemeentepolitiek, verschenen in de regionale kranten en andere media.
Na het zomerreces is de afgelopen week het politieke proces weer langzaam opgestart.
Het belooft een boeiend seizoen te worden.

Naar verwachting zal het demissionaire kabinet binnen enkele weken het herindelingsvoorstel voor de Hoeksche Waard, zoals dat door Gedeputeerde Staten is ingediend, voorleggen aan de 2e kamer.
Vanaf dat moment worden de gemeenteraadsverkiezingen in de Hoeksche Waard ‘automatisch’ doorgeschoven van maart naar oktober 2018.
De vergaderkalender van de 5 gemeenteraden, tot aan de jaarwisseling treft u hieronder aan.
Naar aanleiding van de herindelingsperikelen zal deze de komende tijd ongetwijfeld worden uitgebreid.


 

Klik voor de artikelen in de schrijvende media op: week 34