28 november 2015

Vergadering Stuurgroep OBT op 2 december live te volgen op Radio Hoeksche Waard FM 96.0

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard, waarin alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd, komt bijeen op woensdag 2 december a.s. om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland.

Deze bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

De thuisblijvers worden deze keer op hun wenken bediend; Radio Hoeksche Waard zendt het debat live uit op FM96.0 vanaf 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen samenvattend verslag stuurgroepvergadering 2 november 2015
  • Wijze van besluitvorming stuurgroep
  • Verdere uitwerking modellen Samenvoeging en Samenwerking met doorzettingsmacht
  • Conceptraadsvoorstel bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard
  • Communicatie na 17 december 2015
  • Vervolg op besluitvorming 17 december 2015
  • Rondvraag
  • Sluiting