18 februari 2017

Politiek Nieuws in de media wk 7

Wekelijks publiceren wij, in het weekend, een overzicht van artikelen over de Hoeksche Waardse gemeentepolitiek, verschenen in de regionale kranten en andere media.

 

 

Omdat wij vandaag ook een compilatie hebben gepubliceerd onder de titel ‘Provinciale Staten en de herindeling van de Hoeksche Waard’, naar aanleiding van de behandeling van het herindelingsvoorstel voor de Hoekse Waard in de Statenvergadering, staan de  betreffende krantenartikelen op die webpagina.

Klik voor de overige artikelen in de regionale kranten op  Week 7-2017 


Moois  

Een onregelmatig verschijnend apolitiek rubriekje met mooie en leuke initiatieven in de Hoeksche Waard