Lid steunfractie PvdA Hoeksche Waard

Sija Spruit

Sija Spruit

Over Sija Spruit

Van origine ben ik leerkracht in het Primair Onderwijs. Daar ben ik 15 jaar werkzaam in geweest. Vervolgens was ik 24 jaar actief als logopedist. Ik begon alleen in de Hoeksche Waard en werd coördinator van de Schoollogopedische dienst Hoeksche Waard (1981-1999), met uiteindelijk 12 collega’s.

In 1969 kwam ik in de Hoeksche Waard wonen en werd daar  lid van de PvdA. Mijn man Cor heeft voor de PvdA in de Gemeenteraad van Heinenoord gezeten. De afspraak was – wij deden beiden mee met de verkiezingen – dat degene met de meeste voorkeursstemmen de raad in zou gaan.

Sinds 2007 ben ik vrijwilligster bij Museum Hoeksche Waard (destijds nog het Streekmuseum Hoeksche Waard) waar ik de opleiding voor gids heb gevolgd en lid ben van de werkgroep Educatie. Deze groep maakt programma’s voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Na mijn pensionering heb ik negen jaar lang voorgelezen aan kleuters in de bibliotheek van Heinenoord. Ik ben voor kwaliteit van leven en die krijgt zijn eerste vorm al in het basisonderwijs. Ik pleit dan ook voor de terugkeer van de vakleerkracht muziek, die garant kan staan voor dedoorgaande muzikale lijn en je ontlast tevens de leerkracht. We moeten het muziekonderwijs blijvend stimuleren, want daar heb je je hele leven iets aan.

Ik wil sowieso een pleidooi houden voor een royaal cultuurbeleid, met extra aandacht voor het erfgoed in de streek. Scholieren moeten tijdens hun basisschooltijd ten minste twee keer naar Museum Hoeksche Waard. Ik ben ervan overtuigd dat cultuur bijdraagt aan de kwaliteit van leven en dus aan een betere samenleving. Het helpt kinderen beter te functioneren en brengt tevens extra plezier in het onderwijs,dat nu teveel is gericht op cijfers en letters. Het leven bestaat immers uit veel meer.

De afgelopen zeven jaar was ik lid van de steunfractie van de PvdA in Binnenmaas. Die taak heb ik met veel plezier vervuld.