Lid Steunfractie gemeente Hoeksche Waard

René Krabbe

Bestuurslid PvdA afdeling Hoeksche Waard, Webmaster/-redacteur PvdAHW

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de gemeente Korendijk.
Sinds Joop den Uyl is hij vanaf de zestiger jaren aan de partij verbonden vanwege zijn idealen, niet vanwege de macht en de grootte.
‘Ik ben nooit bang voor de verkiezingen, zelfs niet om een splinterpartij te worden’ (cit.: Hans Spekman).

René kwam in de raad van Korendijk weinig aan het woord; voor zijn specialismen, Ruimtelijke Ordening, Woningbouw en Volkshuisvesting bestaat er in Korendijk namelijk geen aparte gemeenteraadscommissie. Inmiddels is daar natuurlijk verandering in gekomen.

Als webmaster van https://hoekschewaard.pvda.nl/ en zijn twitteraccount @KrabbeRené  probeert hij zijn bijdrage te leveren aan belangrijke items in de Hoeksche Waardse  politiek.