Lid Steunfractie gemeente Hoeksche Waard, Webmaster/redacteur HoekscheWaard.PvdA.nl

René Krabbe

Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Volkshuisvesting, Mobiliteit, (Openbaar) Vervoer, Energietransirie.

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige gemeente Korendijk.
Sinds Joop den Uyl is hij vanaf de zestiger jaren aan de partij verbonden vanwege zijn idealen, niet vanwege de macht en de grootte.
‘Ik ben nooit bang voor de verkiezingen, zelfs niet om een splinterpartij te worden’ (cit.: Hans Spekman).

René heeft intensieve contacten met de PvdA-fracties in de Statenfracties en de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta. Daarnaast onderhoudt hij intensieve contacten met de diverse belangenverenigingen binnen de voormalige gemeente Korendijk.

Als webmaster van https://hoekschewaard.pvda.nl/ en zijn twitteraccount @KrabbeRené  probeert hij zijn bijdrage te leveren aan belangrijke items in de Hoeksche Waardse  politiek.