Burgerlid Gemeenteraad HW, Penningmeester bestuur PvdA Hoeksche Waard

Piet Penning

Piet Penning, sinds 2004 bestuurlijk actief in de PvdA als voorzitter van de afdeling Cromstrijen, vanaf 2009 tot 2012 was Piet  secretaris van de regionale afdeling van PvdA.  Sinds 2010 is  Piet raadslid. Na de verkiezingen van 2014 is Piet fractievoorzitter geworden van de PvdA fractie van de gemeente Cromstrijen.
Daarnaast is Piet 10 jaar lang congresafgevaardigde geweest voor de Hoeksche Waard.

Mijn drijfveer is het werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving de Hoeksche Waard waarbij mijn motto is: Er is maar één samenleving waarin we met zijn allen willen wonen, en dat is een samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgt.

Ik wil mij inzetten in en buiten de raad voor een sociale samenleving  daarbij ga ik voor  een sociaal beleid van een gemeente die dicht bij haar bewoners staat.

Het is van groot belang dat wij opkomen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat wij daarom zo vroeg mogelijk moeten werken aan het bestrijden van achterstanden om die reden ben ik een warm voorstander van goede voorschoolse voorzieningen waar kinderen met een achterstand de nodige ondersteuning krijgen.

Piet Penning, sinds 2004 bestuurlijk actief in de PvdA als voorzitter van de afdeling Cromstrijen, sinds 2009 secretaris van de regionale afdeling en sinds 2020 raadslid. In zijn portefeuille zitten Maatschappelijke Zaken en Financiën.

Politieke motivatie
“Mijn drijfveer is het werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving in Cromstrijen. Voor mij gaat prestatie boven prestige en staat het algemeen belang, een leefbare en zorgzame samenleving, voorop.”

Doel
“Ik wil mij extra inzetten om te komen tot samenwerkingsverbanden tussen school en voorschoolse voorzieningen. Tevens beijver ik mij voor een sociaal beleid van een gemeente die dicht bij haar bewoners staat.