Burgerraadslid gemeente Hoeksche Waard

Olga Guttenberg-Magno Bataglia

Olga Guttenberg-Magno Bataglia

Over Olga Guttenberg-Magno Bataglia

olga.guttenberg@gemeentehw.nl

Mijn politieke ervaring bestaat uit vier jaar in de gemeentepolitiek van Oud Beijerland, waarvan één jaar als burgerlid en daarna als raadslid (2006-2010).
Sinds 2014 maak ik als burgerraadslid deel uit van de fractie.

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en verkeer.

Politieke motivatie
Na een aantal dynamische jaren tussen mensen in het maatschappelijk middenveld ben ik me begin dit jaar weer actief gaan inzetten voor PvdA. Door de huidige economische en politieke crisis wil ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om opnieuw mee vorm te geven aan een ander beleid, ook vanuit de oppositie. De crisis toont aan dat er behoefte is aan nieuwe politici met vernieuwende ideeën. De afgelopen maanden zijn er maatschappelijke en economische problemen aan de oppervlakte gekomen, die om dringende veranderingen vragen. Daarnaast komen structurele uitdagingen op ons af, zoals de vergrijzing. Ik ga en sta voor een inhoudelijke en constructieve aanpak die is gestoeld op efficiëntie en op vernieuwende, vooral goed onderbouwde ideeën die de problemen van de samenleving grondig aanpakken. Daarnaast groeide bij mij het besef dat ik de enorme uitdagingen waar wij als burgers voor staan wil aangaan. We moeten ons richten op een toekomst waarin iedereen toegang krijgt tot het onderwijs, het werk en de omgeving die bij hem of haar passen, duurzaam, zonder een dominante overheid. Het gaat immers om mensen. Ook wil ik de sociale verbrokkeling in ons land helpen te verminderen door verschillende groepen dichter bij elkaar te brengen, jong en oud, (kans)arm en (kans)rijk, stad en platteland, autochtoon en allochtoon. Erg belangrijk daarbij is het overbruggen van de grote afstand tussen mensen en politici, want om te slagen moet politiek dicht bij de mensen staan. Ik wil dat realiseren door naar de mensen toe te gaan, naar hen te luisteren en hun boodschap met mij mee te nemen.

Verwachting voor de komende periode

• De PvdA als lokale partij een sterke rol in het gemeentebestuur laten behouden vraagt om heldere ambities, zichtbaarheid in het dorp en verbondenheid met bewoners.

• Op een eerlijke manier invoeren van de decentralisatieprocessen in het sociale domein, de zorg en de jeugdzorg en er daarbij voor zorgen dat de zwakste inwoners niet de dupe worden.

• Realiseren van een andere rol van de gemeentelijke overheid, waarbij de inwoners van Oud-Beijerland veel meer de regie krijgen over hun eigen omgeving.