Jan Maarten Dank

Bestuursvoorzitter PvdA afdeling Hoeksche Waard

Jan Maarten Dank, sinds 2009 als raadslid en daarvoor vanaf 2006 als burgerraadslid in de commissie Maatschappelijke Zaken met in zijn portefeuille Maatschappelijke zaken (zorg, welzijn, sport en onderwijs). Jan Maarten heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen voor de gemeente Hoeksche Waard. Wel is Jan Maarten in september 2018 gekozen als voorzitter van het bestuur van de PvdA Hoeksche Waard en blijft via die weg actief voor de partij.

Politieke Motivatie 
“De politiek hoort er te zijn voor de mensen. Het gaat er niet om iedereen zijn zin te geven, maar wel om iedereen serieus te nemen en te horen. De PvdA komt op voor de mensen die steun nodig hebben.

Er is niks mis met eigen kracht, zoals we tegenwoordig steeds horen. Maar wie dat nodig heeft, omdat hij daar zelf niet toe in staat is, moet de ondersteuning kunnen krijgen die hij nodig heeft en dus verdient.”

 Doel 
“Ik wil burgers, verenigingen en maatschappelijke organisaties actief bij de zaken in de gemeente Hoeksche Waard betrekken.”