Frans Tuinder

Kandidaat Gemeenteraad HW Nr. 6, Burgerlid gemeenteraad Cromstrijen

Frans Tuinder is sinds 1990, met onderbreking, actief in de plaatselijke politiek in Cromstrijen. Veelal als raadslid en fractieleider, één periode als wethouder.

Politieke motivatie
Vanuit de sociaal-democratische idealen van de PvdA probeer ik te komen tot een eerlijke en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen gelijke kansen moet hebben.