Dick Hitzert

Bestuurslid Bestuurslid PvdA afdeling Hoeksche Waard
Dick Hitzert

Over Dick Hitzert

d.hitzert@kpnmail.nl

Van 1970 tot 1994 raadslid/wethouder in de gemeente Oud-Beijerland en van 1994 tot 2010 directeur/bestuurder woningcorporatie.
Van 2010 tot 2014 fractievoorzitter in Binnenmaas en vanaf 2014 burgerraadslid aldaar.
Ervaring op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

Politieke motivatie.
Alles in het leven is politiek; het persoonlijke is politiek en politiek is persoonlijk. Steeds moeten er keuzes worden gemaakt. Ik doe dat vanuit mijn overtuiging dat lusten en lasten van onze samenleving rechtvaardig dienen te worden gedeeld, waarbij de sterkere schouders de zwaardere lasten dragen, er bestaanszekerheid is voor een ieder, gelijke kansen voor een leven in vrijheid en goed werk voor iedereen. De komende vier jaar wil ik me weer inzetten voor een democratisch en transparant openbaar bestuur in de gemeente Binnenmaas en in de Hoeksche Waard.