Strijen

De gemeente Strijen bestaat uit het dorp Strijen en de buurtschappen Strijensas, Mookhoek, De Klem, Oudendijk en Cillaarshoek. Aantal inwoners per 31.12.2012: 8.780. De gemeenteraad telt 13 leden; de PvdA heeft hierin sinds 2014 1 zetel.
Het College van B&W telt 3 wethouderszetels, waarvan er één wordt bekleed door de PvdA.

Omdat iemand zegt dat hij de dingen zegt zoals ze zijn, wil dat niet zeggen dat ze ook zijn zoals ze zijn… Blijf kritisch. Blijf vragen.”

Politiek bestaat uit beginsels en regels waarmee een staat, provincie of gemeente moet worden bestuurd. Die politiek wordt gekleurd door de idealen, belangen en prioriteiten van de partijen die hier aan deelnemen. Politiek is dus mensenwerk, dus feilbaar. Daarom vragen wij u niet alleen rond verkiezingen kritisch te zijn maar altijd. Ook richting de PvdA. Wij staan voor politiek met open vizier. Geen kaarten in de mouw. Of plotseling van standpunt veranderen.

De PvdA in de gemeente Strijen streeft een evenwichtige samenleving na. Iedereen telt mee. Hoewel de gemeente Strijen in haar doelstellingen centraal staat, houdt de PvdA ook rekening met de andere dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard. Ze verdienen vitaal en leefbaar te blijven. De Hoeksche Waard is kwetsbaar. Je kunt niet doen wat je zelf maar wilt. Samenhang is onmisbaar.

De PvdA wil jongeren aan de gemeente Strijen binden, ouderen actief houden en een vitaal maatschappelijk middenveld. Voorop staat het aantrekken van bedrijven met een laag risicoprofiel en werkgelegenheidsprojecten van gemeentelijke en regionale organisaties. Daar horen een bloeiend verenigingsleven, een levendig centrum met een goed en gevarieerd winkelbestand, veilige, snelle verkeersdoorstroming en betaalbare huurwoningen voor starters bij.

Tot slot: het geheim van het succes van een actieve, levendige en bloeiende gemeente is: betrokken bewoners. De PvdA staat er voor!