Standpunten

Verkiezingsstandpunten voor de gemeenteraad van 2014

PvdA: Oud-Beijerland sterker en socialer

SONY DSC

De PvdA  staat onder meer voor het volgende:

  • Omdat jongeren, ouderen en mensen met een beperking meer kansen op de arbeidsmarkt verdienen, wil de PvdA komen tot een regionaal Plan van de Arbeid dat deze mensen verzekert van een arbeidsplaats.
  • Omdat een prettige woonomgeving het welbevinden verbetert, wil de PvdA de inwoners van een buurt meer zeggenschap geven bij de inrichting van hun woonomgeving.
  • Omdat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen wil de PvdA lastenverdeling naar draagkracht. .
  • Omdat iedereen recht heeft op een woning die past bij haar of zijn inkomen, wil de PvdA een meer uitgebalanceerd woningaanbod.
  • Omdat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs, wil de PvdA dat kinderen passend onderwijs kunnen volgen op een school dichtbij.
  • Omdat iedereen graag in zijn eigen huis en buurt blijft wonen, wil de PvdA dat passende zorg dicht bij de mensen beschikbaar is.
  • Omdat misdragingen vaak leiden tot ergernis, stress en een gevoel van onveiligheid, wil de PvdA een gerichtere aanpak van overlastgevers.
  • Omdat jongeren elkaar graag in hun eigen sfeer ontmoeten, wil de PvdA instandhouding van de uitgaansmogelijkheden in het centrum en verruiming van de openingstijden van jongerencentrum “Bij FritsOmdat ontmoeting voor jong en oud in de openbare ruimte heel belangrijk is, wil de PvdA  dat die uitnodigend, aantrekkelijk is en aansluit bij de behoefte (bijvoorbeeld banken mét rugleuning voor ouderen).
  • Omdat  het gebruik van de fiets  en scootmobiel toeneemt,  wil de PvdA oplaadpunten  op bepaalde  plaatsen en zich sterk maken voor overdekte fietsstallingen, voorzien van verlichting bij  bepaalde bushaltes .
  • Omdat het centrum van Oud-Beijerland een regionaal karakter heeft, veel werkgelegenheid biedt en belangrijk is voor de aantrekkelijkheid als woongemeente wil de PvdA in samenwerking met de ondernemers het centrum verder ontwikkelen.