1 januari 2015

Woonvisie 2015 Hoeksche Waard/documentatie

   

Wijzigingsdatum: 30.04.2015


DOCUMENTEN PROVINCIE EN SOHW

Illustratieve interactieve kaart bestaand stads- en dorpsgezicht
Deze kaart vind u onder deze link

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard “Woonwensen in Beeld”.
01.11.2010 Verdiepingshoofdstuk WBO Hoeksche W. Binnenmaas
01.11.2010 Verdiepingshoofdstuk WBO Hoeksche W. Cromstrijen
01.11.2010 Verdiepingshoofdstuk WBO Hoeksche W. Korendendijk
01.11.2010 Verdiepingshoofdstuk WBO Hoeksche W. Oud-Beijerland
01.11.2010 Verdiepingshoofdstuk WBO Hoeksche W. Strijen

Convenant Regionaal Woningbouwprogramma Hoeksche Waard door SOHW
(afspraken van 31.12.2012 t/m 31.12.2016)
03.10.2013 Convenant regionaal Woningbouwprogramma

Woonvisie Hoeksche Waard (in opdracht van Commissie Hoeksche Waard)
01.12.2013 Woonvisie 2010, geactualiseerd eind 2013

Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2014-2019 SOHW
Woningaantallen per gemeente in 3 categorieen.
06.02.2014 Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2014-2019

Woonnotitie Hoeksche Waard 2014
In deze notitie beschrijft het SOHW op welke wijze in de verschillende regionaal vastgestelde documenten aan de vier basisvereisten in de provinciale woonvisie is voldaan.
13.02.2014 Woonnotitie Hoeksche Waard 2014

Aanvaardingsbrief Provincie Zuid Holland van regionale Woonvisie HW
14.03.2014 Aanvaardingsbrief prov. van reg. woonvisi 2013HW 

Verslag eerste marktberaad SOHW/HW Wonen
13.06.2014 Verslag eerste marktberaad

Programma Ruimte Provincie Zuid-Holland
09.07.2014 Programmaruimte_Provincie_Zuid-Holland_.

Woonkwaliteit Hoeksche Waard (onderzoek in opdracht van SOHW).
01.10.2014 Woonkwaliteit Hoeksche Waard

Projectopdracht door SOHW voor Woonvisie 2015
10.12.2014 Projectopdracht Woonvisie 2015

Discussienotitie ROHW m.b.t. Regionale Woonvisie 2015
Ongedateerd ! Discussienotitie ROHW mbt Regionale Woonvisie 2015

Verordening Ruimte 2014 Provincie Zuid-Holand
29.01.2015 Verordening Ruimte 2014 (vastgesteld).pdf

 

Diverse provinciale notities d.d. 07.04.2015  inzake wijziging Verordening Ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand dorps- en stadsgebied.  

a.01 5-minutenversie Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebie

a.02 Statenvoordracht Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebi

a.03 Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied en andere ontw

a.04 Ontwerp Partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied en andere ontwikkel

a.09 Ontwerp met gemarkeerde wijzigingen-2

 


DOCUMENTEN PARTICULIERE ANALYSES

Link naar WoningBehoefteRaming 2013

Woninbouwprogramma samenvatting CIJFERS

Behoefte en plancapaciteit

Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte

 


DOCUMENTEN PVDA FRACTIEHW 

Begeleidende brief Piet Westdijk
19.04.2015 Beg. brief Piet Westdijk

PvdA reactie op Woonvisie Hoeksche Waard
19.04.2015 PvdA reactie op Woonvisie Hoeksche Waard


WONINGBOUWPLANNEN 5 GEMEENTEN

Binnenmaas

Cromstrijen

Korendijk
aanwezig maar nog handmatig invoeren; P.P.presentatie te zwaar

Oud- Beijerland

Strijen


ACTUELE PUBLICATIES

Artikel in de Nieuwsbrief van Maart van het SOHW (geplaatst op 30.04.2015)
Nieuwe woonvisie Hoeksche Waard


NIEUW GEPLAATST (NIET ACTUEEL UITGEBRACHT)

Aanvaardingsbrief Provincie Zuid Holland van regionale Woonvisie HW
14.03.2014 Aanvaardingsbrief prov. van reg. woonvisie 2013HW  (geplaatst op 04.05.2015)