16 januari 2016

Politiek nieuws in de media wk 2

Wekelijks publiceren wij, in het weekend, een overzicht van artikelen over de Hoeksche Waardse gemeentepolitiek, verschenen in de regionale kranten en andere media. 

Voor de artikelen in de lokale kranten, klik op Week 2


 

Persbericht Provincie Zuid-Holland

Werkbezoek GS aan Hoeksche Waard

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 12 januari 2016 een werkbezoek gebracht aan de Hoeksche Waard. Samen met de maatschappelijke organisaties is gesproken over integrale gebiedsontwikkeling en opgaven voor de Hoeksche Waard. Ook spraken GS met de colleges van B&W van de 5 gemeenten over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard en het starten van een arhi-procedure.

Bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard

Alle colleges zijn het er over eens dat de gemeenten in de Hoeksche Waard een ongedeelde toekomst hebben en niets doen geen optie is. GS hebben ervoor gekozen om de betrokken partijen, waaronder in ieder geval de colleges, de gemeenteraden, het maatschappelijk middenveld, de bevolking en overige betrokken overheden het komende half jaar in de gelegenheid te stellen tot overleg over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Het overleg zal plaatsvinden in het kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi).“De arhi-procedure stelt ons in staat om betrokken partijen aan tafel te krijgen en om verantwoordelijkheid voor het zoeken en vinden van een oplossing te nemen. Voor de zomer zullen wij aangeven of de bestuurlijke toekomst ligt in versterkte samenwerking of herindeling”, aldus gedeputeerde Rogier van der Sande.

Discussie met maatschappelijk middenveld

Een onderdeel van het werkbezoek was het gesprek met het maatschappelijk middenveld van Hoeksche Waard. Tijdens dit gesprek hebben verschillende partijen korte presentaties gegeven over hun eigen opgaven en welke opgaven zij zien voor de Hoeksche Waard. Vervolgens is er een bezoek gebracht aan de noordrand van de Hoeksche Waard waar integrale gebiedsontwikkelingen spelen.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Dit is een bericht van de provincie Zuid-Holland

13-01-2016