12 maart 2016

Windturbines aan het Spui, de laatste stand van zaken

Op 8 maart jl. stelde het college van Gedeputeerde Staten het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor het windmolenpark aan het Spui bij Nieuw-Beijerland vast.

Direct na de publicatie van dit besluit kwam er een tsunami van documenten en publicaties los.
Wij maakten voor u een kleine selectie.

Allereerst hieronder een artist impression die de Provincie verspreidde.
Hier ligt een uitdaging voor bedreven photoshoppers om een meer realistisch beeld, gezien vanuit het dorp Nieuw-Beijerland, te componeren.
turbines

De Provincie plaatste in Het Kompas een paginagrote advertentie.

Op de website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ vonden wij een prachtige digitale tekening waarin de geplande windturbines staan aangegeven.

Naast de berg aan rapporten is er t.b.v. de leden van Provinciale Staten een zogenaamde  ”Vijfminutenversie” opgesteld waarin in het kort de geschiedenis en de vervolgprocedure van dit dossier zijn aangegeven.
Ook is hierin een duidelijke planning van de vervolgprocedure opgenomen.

Tot slot hier twee artikelen die het AD/Hoeksche Waard onlangs aan het besluit van GS wijdde.