Windpark Spui, het blijft een ramp; klachten inwoners blijven genegeerd.

28 september 2018

Verdient het proces van totstandkoming van het Windpark Spui in Korendijk al absoluut geen schoonheidsprijs, tot de dag van vandaag blijken de initiatiefnemers alle regels aan hun laars te lappen.

Waterschap Hollandsche Delta en Provincie Zuid Holland  blijken nu ook alle regels met betrekking tot de uitvoering van het project te zijn vergeten.

Ook de gemeente Korendijk treedt onvoldoende op tegen de overtredingen die door de ontwikkelaars worden begaan m.b.t. de veiligheid van met name de schoolgaande en recreatieve fietsers die gebruik maken van de route Goudswaard/Piershil -Nieuw-Beijerland.

De gemeenteraad van Korendijk staat machteloos.

Tijdens de afgelopen commissievergadering verwoorde Fractievoorzitter Marijke Boorsma namens de hele raad,terecht, en vol emotie, de machteloze positie van de gemeenteraad.

Haar vraag en de beantwoording  kunt u  hier  nog een terugluisteren, agendapunt 13.

Opmerkelijk is dat de ontwikkelaar van het windpark ook in haar laatste nieuwsbrief volkomen voorbij gaat aan de feiten.