Door op 19 december 2015

Herindeling Hoeksche Waard; hoe werd er gestemd op 17.12.2015 en waarover precies; een gedocumenteerd verslag .

De 5 gemeenteraden in de Hoeksche Waard waren alle vanaf 20.00 uur bijeen om te stemmen over hetzelfde herindelingsvoorstel, geformuleerd door de Stuurgroep OBT. Deze stuurgroep bestaat uit alle fractievoorzitters in de Hoeksche Waard, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en had een jaar lang d.m.v. allerlei onderzoeken en bijeenkomsten aan dit voorstel gewerkt.

Vanaf het begin zijn er twee toekomstmodellen onderzocht; ‘herindeling tot één gemeente Hoeksche waard’ en ‘versterkte samenwerking met doorzettingsmacht’.

De resultaten van dit onderzoek kunt u hier teruglezen.

De vooraf overeengekomen intentie van de Stuurgroep bestond hieruit dat er toegewerkt zou worden naar één gemeenschappelijk voorstel dat aan alle gemeenteraden zou worden voorgelegd.
Dit raadsvoorstel vindt u hier.

Uiteindelijk werd het raadsvoorstel voor herindeling in de stuurgroep aangenomen met 23 stemmen vóór en 11 tegen en dus aan alle raden ter besluitvorming voorgelegd.

Te elfder ure (letterlijk de avond voor de bewuste raadsvergaderingen) werd er door de tegenstanders van herindeling een gezamenlijk amendement vrijgegeven. Zie onze blog d.d. 17.12.2015

Dit amendement kwam er kort gezegd op neer dat er toch gekozen zou worden voor een vorm van versterkte samenwerking door het huidige samenwerkingverband, het SOHW, opnieuw op te tuigen en meer bevoegdheden te geven.

Uiteraard zou dit nooit gesteund worden door de voorstanders van een gemeentelijke herindeling.

Om het zekere voor het onzekere te nemen produceerden de voorstanders uit Oud-Beijerland en Strijen, gemeentes waar zeker voor herindeling gestemd zou gaan worden, vervolgens een motie, die volgens verwachting in beide gemeentes werden aangenomen.
Hierdoor was het in het amendement van de ‘tegenstanders’ genoemde alternatief in één klap definitief onbruikbaar. Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SOHW vereist immers unanimiteit in de besluitvorming door de vijf deelnemende gemeentes en dat was door het aannemen van deze moties in 2 gemeentes dus uitgesloten.

De stemming in de gemeenteraden kwam er op neer dat er twee gemeentes vóór een herindeling hebben gestemd en drie tegen.
Uiteraard wordt de uitslag en de daaraan ten grondslag liggende stemverhoudingen binnen de gemeenten, op verschillende wijzen politiek geduid.

Oordeelt u zelf op basis van bijgaand overzicht van het stemgedrag per raadslid (83).

Gedeputeerde Rogier van der Sande heeft op vrijdagochtend een tour door de Hoeksche Waard gemaakt om zich door de 5 burgemeesters te laten informeren over de gang van zaken.

Naar aanleiding daarvan heeft op vrijdagmiddag alle gemeenteraadsleden in de Hoeksche Waard een brief bereikt van de Gedeputeerde.
Deze brief kunt u hier lezen.

De stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst  komt op woensdag 23 december bijeen om zich te beraden op de resultaten van de besluitvorming in de gemeenteraden.

De Gedeputeerde komt op op 6 januari a.s. naar het gemeentehuis van Oud-Beijerland om met de stuurgroep in een openbare vergadering op informele wijze van gedachten te wisselen.

Op 20 januari staat het onderwerp op de agenda van de Statencommissie Bestuur en Middelen.

Gedeputeerde Van der Sande heeft aangekondigd dat het College van Gedeputeerde Staten vervolgens nog in januari 2016 een besluit zal nemen.


Voor liefhebbers van het debat hebben wij de link naar de audio-/videoregistraties van de vergaderingen op 17.12.2015 nog even op een rij gezet.

Binnenmaas (video)

Cromstrijen (audio)

Korendijk (audio)

Oud-Beijerland (video)

Strijen (audio)


 

De pers heeft zich de afgelopen dagen ook niet onbetuigd gelaten.

AD logoHet AD spande de kroon door op donderdagavond in alle raadzalen verslaggevers (5) te stationeren.
Zij zetten tijdens de vergaderingen al hun bevindingen op Twitter, zodat politici en burgers synchroon de ontwikkelingen in de raden konden volgen.
Uiteraard hebben zij na afloop ook artikelen gepubliceerd.
Klik hier voor het artikel in het AD van 18.12.2015 en op 19.12.2015

 

Radio Rijnmond

 

 

Ook Radio Rijnmond besteedde aandacht aan de Raadsvergaderingen.

 

 

 

Logo
De laatste media-aandacht die een aantal politici over dit onderwerp deze week kregen was in het ‘eindejaarsdebat’ in de studio van Radio Hoeksche Waard.
Onder de altoos bezielende leiding van presentator Arie Janson illustreerden de politici zeer treffend waarom het uiteindelijk mis ging.

IMG_0091.JPG wordt weergegevenIMG_0091.JPG wordt weergegevenSlotdebat

Arie Janson op de kop en verder tegen de klok in:

Huibert Steen (ChristenUnie Binnenmaas)
Maurice Pahladsingh (D66 Oud-Beijerland)
Adriaan van der Wulp SGP Binnenmaas
Paulien Rijsdijk (Strijens Belang)
Jan Oosterkam (strijens Belang)
Marga van Hulst (Gemeentebelangen Korendijk)
Arnold de Man (VVD Strijen)
Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk)
Pieter van der Meer (CDA Cromstrijen, was even uit beeld)

Het programma kunt u hier terugluisteren.

 

Het politieke reces is inmiddels aangevangen. Naar verwachting zullen begin januari de ontwikkelingen rond dit dossier weer in alle hevigheid doorgaan. Wij houden u op deze site op de hoogte !