Wethouder Paulien Tanja wenst deelnemers aan taaltoets veel succes

27 juni 2018

Wethouder Paulien Tanja heeft dinsdag 26 juni de pedagogisch medewerksters die deelnamen aan de 3F-taaltoets, heel veel succes gewenst. Zij benadrukte daarbij het belang van het behalen van het 3F-taalniveau, omdat dit per 1 augustus 2019 een eis is om met peuters die een taalachterstand hebben, te mogen werken.

Om peuters met een taalachterstand goed te kunnen ondersteunen, is het heel belangrijk dat pedagogisch medewerkers de Nederlandse taal zelf goed machtig zijn. Alle gemeenten in Nederland hebben van het Rijk subsidie gekregen om het taalniveau van pedagogisch medewerksters op niveau 3F te brengen en vervolgens een taaltoets af te nemen. Zo ook de gemeenten van de Hoeksche Waard.

Zo’n 130 pedagogisch medewerksters van diverse kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard hebben, ter voorbereiding op de 3F-taaltoest, de afgelopen twee weken een opfriscursus van Sardes gevolgd in het gemeentehuis vanBinnenmaas.

In de periode van 26 juni tot en met 6 juli maken zij deofficiële 3F-taaltoets in dorpshuis Streona in de gemeente Strijen. De toets wordt afgenomen door de UvA uit Amsterdam en bestaat uit twee onderdelen: mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren) en leesvaardigheden (lezen en interpreteren van teksten).