Door René Krabbe op 27 mei 2016

Werkbezoek Hans Spekman werd een feestje.

Zoals wij eerder hadden aangekondigd kwam Hans Spekman, onze landelijke partijvoorzitter, op woensdag 18 mei naar de Hoeksche Waard in het kader van een werkbezoek aan de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.
Het werd een inspirerend feestje !

College Tour Spekman 18 mei 2016 (58)

 

Allereerst werd hij om ca. 15.00 u. uitgebreid verwelkomd op het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland, alwaar hij onder de bezielende leiding van oud-leerling en fractievoorzitter van de PvdA in Korendijk, Jelle Stelpstra in debat ging met ca. 25 leerlingen uit 4 havo en vwo.
De opzet van het debat was geïnspireerd door het tv-programma ‘College Tour’.

De volgende drie onderwerpen kwamen aan bod:

  • politiek dichtbij,
  • leefbaarheid in de Hoeksche Waard in relatie tot een herindeling,
  • duurzame energie in relatie tot windmolens.

Ieder onderwerp werd kort ingeleid door Jan Maarten Dank (fractievoorzitter PvdA in Binnenmaas) en Iwan Mahadew (idem in Oud-Beijerland) en voorzien van een stelling.

College Tour Spekman 18 mei 2016 (12)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (24)
De leerlingen werden verzocht door middel van rode en groene kaarten hun mening over de stellingen aan te geven.

College Tour Spekman 18 mei 2016 (10)

Per onderwerp gingen gingen zij vervolgens met Hans Spekman in debat om aan het einde van ieder debat aan te geven of hun mening veranderd was.

College Tour Spekman 18 mei 2016 (20)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (1)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (29)College Tour Spekman 18 mei 2016 (33)College Tour Spekman 18 mei 2016 (21)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (59)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (16)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (31)

College Tour Spekman 18 mei 2016 (63) 

 

 

Na afloop van de drie debatten ontstonden er nog spontaan wat gesprekken over actuele onderwerpen. Zo klaagden de scholieren over het opheffen van de nachtbussen vanuit Rotterdam naar de Hoeksche Waard.

Spekman reageerde daarop met de vraag wat de scholieren zelf hadden ondernomen het opheffen te voorkomen dan wel terug te draaien.
Er was gemopperd op de sociale sociale media maar verder bleek het niet gekomen te zijn.
Dit was koren op de molen van Jelle Stelpstra. Hij vertelde de week daarvoor samen met partijgenoot René Krabbe een zwartboek over de gevolgen van de overgang van Arriva naar Connexxion te hebben overhandigd aan de voorzitter van de Provinciale Statencommissie.
Het viel hem op dat de uitvoerige publiciteit rond het meldpunt OV, dat was opgezet door politici van de PvdA, het CDA en de SGP, de scholieren kennelijk niet had bereikt.Oosterom

Na afloop gaven de docenten en de aanwezige politici

Dan aan docenten voor foto’s

De dag erna hebben de leerlingen in de klas het debat nagesproken.

Zowel leerlingen als docenten hebben het debat als bijzonder ervaren.

Na afloop gaven de docenten en de aanwezige politici aan verrast te zijn door het niveau waarop er door de scholieren werd gedebatteerd.
De dag er na hebben de leerlingen in de klas het debat geëvalueerd. Zowel de leerlingen als de docenten hebben het debat als zeer bijzonder ervaren.

Eén docent vatte het als volgt samen: “Hans Spekman heeft de leerlingen aan het denken gezet over hoe ze meer invloed kunnen uitoefenen op de regionale politiek.”


Na het succesvolle bezoek aan het Hoeksch Lyceum zette Spekman, vergezeld van de regionale PvdA-politici, zijn reis voort naar Goeree-Overflakkee.

In de Raadzaal van de gelijknamige gemeente wachtte hem een inspirerende presentatie van Jaap Willem Eijkenduijn (fractievoorzitter PvdA Goeree-Overflakkee), onder de titel:
‘GOEREE-OVERFLAKKEE ENERGIENEUTRAAL IN 2020’

Raadzaal GO

Talloze duurzame projecten passeerden de revue, bijeengebracht in een schitterende powerpointpresentatie.
Het was niet alleen opmerkelijk hoe ver ze op Goeree Overflakkee al zijn om het eiland ‘energieneutraal’ te maken, maar het werd ook duidelijk dat sinds de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2013 enorme stappen zijn gezet om de doelstelling te bereiken.
Eén gemeentebestuur voor het hele eiland maakt een krachtig beleid mogelijk, ondersteund door enkele fulltime ambtenaren speciaal voor dit dossier.
Eijkenduijn typeerde de situatie vóór de herindeling met onderstaande cartoon.
Neuzen GO

 

 

 

 

 

 

 

 

De powerpointpresentatie is te ‘zwaar’ voor deze website. Stuur een mailtje naar rbamkrabbe@gmail.com en u ontvangt deze per email.


Na een voortreffelijk buffet ging het gezelschap in ontspannen, kameraadschappelijke sfeer en vol overtuiging de discussie aan met Hans Spekman, het inmiddels aangeschoven 2e kamerlid Joyce Vermue en uiteraard ook met elkaar.Werkbezoek Spekman 024Joyce Vermue

 

 

 

 

 

Geïnspireerd en weer vol strijdlust konden onze partijleden terugzien op een fantastische dag!


Dank en hulde aan allen die deze onvergetelijke dag hebben mogelijk gemaakt; in het bijzonder willen wij  docenten, conciërge en leerlingen van het Hoeksch Lyceum hartelijk danken voor de gastvrijheid en het enthousiasme tijdens het scholierendebat.


 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe