12 november 2014

Werk voor iedereen

werk

Per 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de participatiewet. Die wet moet ertoe leiden dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen. “Dat is ontzettend belangrijk,” vindt PvdA-fractievoorzitter in Korendijk, Jelle Stelpstra. “Werk activeert mensen, zorgt voor sociale contacten en kan ook sterk bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde.”

Stelpstra vindt dat de gemeente een voorbeeldrol heeft naar het bedrijfsleven om ertoe bij te dragen dat meer mensen met een beperking aan het werk kunnen. Hij diende daarom in de gemeenteraadsvergadering van Korendijk een motie in, om te zorgen dat bij elk beleid dat de gemeente maakt waarin werk een belangrijke rol speelt, ook aandacht is voor de rol van arbeidskrachten met een beperking.

Wethouder Paul Boogaard (CDA) onderschreef het nut van de motie. “Het college vindt deze motie een goed signaal. Denk bijvoorbeeld aan het accommodatiebeleid dat eraan zit te komen. Daar zal de factor arbeid een belangrijke rol gaan spelen. Het is nuttig om er dan voor te zorgen dat ook mensen met een beperking aan de slag kunnen.”

Stelpstra diende de motie in tijdens de begrotingsvergadering van dinsdag 4 november. “De begroting gaat niet alleen over de financiële kaders, maar ook over wat we daadwerkelijk het komende jaar gaan doen. Dit beleid moet daar onderdeel van uitmaken.” Na een debat werd de motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

De tekst van de motie leest u hier.