16 februari 2015

Weer twee PvdA kandidaten voor het Waterschap stellen zich aan u voor

Het is duidelijk: de verkiezingen komen er aan. Aanstaande woensdag wordt in het Waterschapshuis in Ridderkerk de officiële aftrap gegeven voor de waterschapsverkiezingen.

De PvdA Hollandse Delta is er klaar voor: wij hebben inmiddels een eigen website: www.waterschaphollandsedelta.pvda.nl en een Facebookpagina: PvdA Fractie Hollandse Delta.

Een sociale keuze

Dorien KickertNu er steeds meer aandacht gaat komen voor deze verkiezingen krijg ik soms de vraag voorgelegd waarom je eigenlijk zou moeten gaan stemmen. En op welke partij dan wel? Zeker als het om de waterschapsverkiezingen gaat blijft het allemaal wat vaag voor de gemiddelde kiezer. Want er bestaat geen rood slootwater, er zijn geen christelijke wegen, wat is dan het verschil tussen al die partijen? Als eerste antwoord ik dan steevast dat mensen die niet de moeite nemen om te gaan stemmen ook hun mond niet moeten opendoen als ze het later niet eens zijn dat bepaalde partijen aan het roer komen te staan. Niet stemmen, niet mopperen. Juist door te gaan stemmen kun je je invloed uitoefenen.
En dan op welke partij? Tja, ik vind natuurlijk dat de PvdA de beste keuze is. Want de PvdA wil een sociaal beleid uitvoeren binnen een overheidsinstantie die zich voornamelijk bezig houdt met zaken als dijkversterkingen, waterzuivering en wegonderhoud. Hoe sociaal kan dat? Dat kan bijvoorbeeld door de manier te bepalen waarop er met ons belastinggeld wordt omgegaan. Niet over de balk smijten, maar iedere euro uitgeven alsof het je eigen portemonnee betreft. Geen belastingverhogingen om een project uit te voeren, maar bezuinigen of nog economischer gaan werken. Geen belastingheffing voor de minima, maar kwijtschelding. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook kleine aannemers laten inschrijven op aanbestedingen, een personeelsbeleid voeren waarbij er naar gestreefd wordt om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben en een ruim voldoende mate van stagemogelijkheden aan te bieden. Allemaal zaken waar wij als PvdA ons sterk voor maken. Voor een sociaal en veilig Hollandse Delta.

Sámen werken

Na het verschijnen van de tweede Nieuwsbrief waarin Cok Sas een stukje schreef ter nadere kennismaking met hem, kreeg ik ook de vraag of ik ook iets over mijzelf wil melden.

Wie is Dorien Kickert en waar staat ze voor? Nu, dat laatste is simpel te beantwoorden: voor alles wat hierboven beschreven staat. Ik heb mij de afgelopen zes jaar als fractievoorzitter van de PvdA in het waterschap Hollandse Delta sterk gemaakt voor onder meer deze zaken. En niet zonder gevolg, hoewel ik daar direct bij wil vermelden dat alles wat de PvdA bereikt heeft in goede samenwerking met onze coalitiepartners is gebeurd. Want alleen sámen kun je dingen bereiken en tot goede resultaten komen. Wij hopen dan ook van harte dat wij in staat zullen zijn om ook de komende periode dit beleid verder uit te voeren. Met voldoende stemmen moet dat lukken! Verder ben ik geboren en getogen in Rotterdam en na verloop van tijd verhuisd naar Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Dat geeft als voordeel dat ik zowel de stedelijke problematiek als die van het platteland begrijp. Ik zal hier een volgend keer verder op ingaan, maar ik wil in deze Nieuwsbrief ook graag ruimte laten voor de bespiegelingen van onze kandidaat nr. 3 op de lijst: Johan Verbeek.

Dorien Kickert
Ouddorp


Veiligheid, voldoende en schoon water en een zo schoon mogelijk milieu

Johan VerbeekDe afgelopen twaalf jaar ben ik deelgemeenteraadslid in de deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam geweest, ik was lid van de commissie Ruimte die was belast met de ruimtelijke ordening, buitenruimte, verkeer en milieu. In die periode was ik naast lid van die deelgemeenteraad ook commissievoorzitter en de laatste vier jaren plaatsvervangend voorzitter van de deelgemeenteraad.

Voor de komende verkiezingen van het waterschap Hollandse Delta ben ik kandidaat voor de PvdA. Ik wil mij graag in gaan zetten voor de waterveiligheid, de waterzuivering, duurzaamheid en het milieu. Een eerlijke lastenverdeling voor de inwoners van het waterschap zal steeds op de agenda moeten blijven. Een open communicatie met de ingezetenen van het waterschap, als het gaat inspraak en betrokkenheid zal ik zeker onderschrijven.

In het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta is veel industrie, die vervuilend kan zijn. Voor die industrie zijn wetten in het leven geroepen die moeten worden gehandhaafd. Ik vind het belangrijk dat het milieu zo schoon mogelijk is en dat de aanwezige natuur niet wordt aangetast. Ik ben zelf een groot natuurliefhebber en wil graag dat het waterschap Hollandse Delta bij de uitvoering van de taken rekening houdt met de natuur. Natuur dient voor mens en dier te worden beschermd, waarbij in recreatiegebieden de regels en wetten worden gehandhaafd. Zo blijft er voor een iedereen voldoende ruimte om te recreëren.

Het beleid van de vorige fractie van de PvdA in het waterschap Hollandse Delta moet worden voortgezet en daar wil ik graag aan meewerken. Zorg voor veiligheid, een goed waterpeil, schoon water en een zo schoon mogelijk milieu zodat er een zo goed mogelijke en een prettige en leefbare omgeving voor een ieder is. Dit is wat ik belangrijk vind en waar ik mij de komende vier jaren sterk voor wil maken.

Wij rekenen op veel stemmen!

Johan Verbeek
Rotterdam


Wilt u de eerder gepubliceerde artikelen over de verkiezingen voor het Waterschap en de Provinciale Staten nog eens terug lezen, ga dan terug naar de ‘home’ pagina en klik op de rechter balk op het rode blok ‘Onze standpunten’  en vervolgens op ‘Verkiezingen 2015’.