Eerste internationale vrouwendag-ontbijt in de Hoeksche Waard groot succes

11 maart 2019

Ook in de Hoeksche Waard wordt de viering van de Internationale Vrouwendag een traditie.
Dat is het voornemen van Olga Bataglia, burgercommissielid voor de PvdA in de gemeente
Hoeksche Waard. Zij organiseerde de viering vrijdag 8 maart voor de eerste keer in lunchcafé
‘Zonder Meer’ in Oud-Beijerland.

,,Het was een prachtig moment en er waren deze eerste keer 25 vrouwen aanwezig bij het
ontbijt. Volgend jaar zullen dat er 50 zijn’’, aldus Olga Bataglia, die financieel steun kreeg
van haar partij.

De vrouwen stonden stil bij de ontstaansgeschiedenis van de Internationale Vrouwendag en
bij het leven van drie feministische iconen uit de Nederlandse geschiedenis. De verdiensten
van Aletta Jacobs (Sappemeeer, 1854) werden gememoreerd. Zij was aan het eind van de 19 de
eeuw de eerste vrouwelijke arts in Nederland en de beroemdste vertegenwoordiger van de
eerste feministische golf.
Ook bij het leven van Suze Groeneweg (Strijensas, 1875) werd stilgestaan. Zij was als
politica het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer voor de SDAP, wat later de PvdA
werd. Corrie Tendeloo (Sumatra, 1897) zette zich namens de PvdA in voor de gelijkheid
tussen man en vrouw. Zij diende de naar haar genoemde motie in die tot doel had het ontslag
van gehuwde vrouwen uit overheidsdienst af te schaffen. Wat een jaar na de indiening in
1955 is gelukt.
Drie spreeksters belichtten het onderwerp vanuit hun eigen achtergrond. Conny Verbaas,
voorzitter van de Stichting Zonder Meer, sprak haar verbazing uit over het feit dat in de 40
jaar die zij in de Hoeksche Waard woont nog nooit een bijeenkomst was georganiseerd op de
Internationale Vrouwendag. Zij vertelde over het ontstaan van ‘Zonder meer’ en sprak haar
zorg uit over de onzekere toekomst van het café.
Paulien Tanja, hoofd bedrijfsvoering Vastgoed van Rotterdam en oud-wethouder van Strijen
nam de aanwezige vrouwen mee in de geschiedenis van 100 jaar actief vrouwenkiesrecht. Zij
onderstreepte hoe belangrijk het is om te stemmen en constateerde dat er nog altijd geen
sprake is van volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Patricia Vonk, personeelsadviseur bij de Rabobank, gaf een inkijkje in de wereld van banken
en vrouwen. Ze vertelde het verhaal van de carrière van een vrouwelijke collega bij
Rabobank Het Haringvliet, die vanuit het managementteam de eerste directievoorzitter werd,
die nu een grote Rabobank leidt, ook als directievoorzitter, in Den Haag. Ook het verschil in
solliciteren tussen mannen en vrouwen kwam aan de orde.
,,Het enthousiasme van de vrouwen die het ontbijt bezochten sterkt mij in mijn voornemen
om jaarlijks zo’n plezierig en inhoudelijk samenzijn te organiseren op de Internationale
Vrouwendag’’, aldus Olga Bataglia.

Ons Raadslid en huis-cartoonist Mark de Koning mocht dan wel niet aanzitten aan het ontbijt, zijn bijdrage aan de uitnodiging op de sociale media heeft zeker bijgedragen aan de mooie opkomst!