Door René Krabbe op 19 januari 2016

Verwarring

De Partij van de Arbeid heeft zich tijdens het Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard gedurende het afgelopen jaar, steeds gehouden aan de afspraak dat, lopende het proces, de partijen zich terughoudend zouden opstellen in de media met betrekking tot hun eigen ideeën en standpunten.
Ook het komende half jaar, dat de Provincie heeft uitgetrokken voor een eigen onderzoek, zullen wij ons in de media zo objectief mogelijk opstellen.

Daar waar nodig, zullen wij het ons wel permitteren te reageren op publieke uitingen over dit onderwerp van onze collega politici.

Vandaar mijn reactie op de ingezonden brief van het gemeenteraadslid Werner de Jong van Cromstrijen98 in Het Kompas van 15 januari jongstleden.

Klik hier voor de ingezonden brief van Werner de Jong.


Hieronder mijn reactie:

Verwarring
Het politiek-bestuurlijke proces over de gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard is vastgelopen en het woord is nu aan de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft lang geleden al gezegd dat zij in actie zou komen als de Hoeksche Waard er zelf niet uitkwam. Er kan maar één uitkomst zijn en die zal de ernstig verdeelde politieke partijen CDA, VVD en SGP niet welkom zijn.

Opmerkelijk is dat het aantal politieke analisten in de Hoeksche Waard sterk in aantal toeneemt, waarschijnlijk mede doordat zij een podium vinden in Het Kompas. De laatste opmerkelijke bijdrage was van de hand van Werner de Jong uit Klaaswaal, die misverstand op onjuiste aanname stapelt. De terloopse manier van redeneren van deze scribent is misleidend en verdient stevige correctie.

Er was op 17 december geen sprake van een raadsvoorstel in de vijf gemeenten  waarin kon worden gekozen tussen twee gelijkwaardige alternatieven: herindeling of samenwerken met doorzettingsmacht. De Stuurgroep OBT had met grote meerderheid gekozen om aan de gemeenteraden één voorstel tot herindeling voor te leggen. De voorstanders van samenwerken besloten daarop om zo laat mogelijk te komen met een amendement dat dit voorstel in zijn geheel zou vervangen.

De Jong betoogt dat de voorstanders van herindelen de democratische spelregels willen veranderen door te wijzen op de stemverhoudingen in de Stuurgroep. Het opmerkelijke is dat de gang van zaken in de Stuurgroep veel weg heeft van het principe waar hij zo voor pleit: doorzettingsmacht die wordt opgelegd door de meerderheid. De voorstanders van samenwerken met doorzettingsmacht hadden geen boodschap aan die democratische beslissing en besloten hun minderheidsstandpunt door te drukken door optimaal gebruik te maken van de politieke verdeeldheid in hun eigen partijen.

Het klopt dat drie van de vijf gemeenten tegen het voorstel stemden. Het klopt ook dat een meerderheid van de Stuurgroep voor herindeling was en daarmee een meerderheid van de raadsleden in de Hoeksche Waard. De Jong weet kennelijk niet dat de opdracht was om het onderwerp herindelen/samenwerken regionaal ter benaderen. Zo gek is het dus niet dat de stemverhoudingen regionaal worden bekeken.

De beslissing van de gemeenten Oud-Beijerland en Strijen om zich zo uit te spreken dat het amendement voor samenwerken geen toekomst zou hebben, berust op hetzelfde democratische principe als waar de samenwerkers zich op beroepen. Volgens De Jong geldt voor de ene partij echter dat die saboteert en voor de andere partij, de zijne die zo graag doorzettingsmacht wil, democratische zuiverheid.

Die zuiverheid bestaat eruit dat de democratische spelregels kennelijk alleen goed zijn als De Jong en zijn makkers hun zin krijgen. En dan te bedenken dat niemand ooit heeft gezegd dat de gemeenten in de Hoeksche Waard niet mogen samenwerken. Graag zelfs, vrijwillig en met of zonder doorzettingsmacht. Die samenwerking komt alleen niet van de grond, al tientallen jaren niet.

En wat het voorbeeld van De Jong over de dwaling van een politieke partij in Korendijk betreft: De Regionale Woonvisie was niet het probleem, maar het Woningbouwprogramma dat niet op die visie aansloot. En waarom gebruikt hij het woord gijzelen in dit verband? Ontzegt hij een politieke partij wier mening hem niet aanstaat het recht om kanttekeningen te plaatsen bij een onzorgvuldige besluitvorming?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe