Vergunningverlening Zonnegaarde Goudswaard lijkt een staartje te krijgen

Door René Krabbe op 16 mei 2018

Maar liefst 20 bezwaarschriften zijn er bij de gemeente Korendijk binnengekomen tegen het collegebesluit een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een ‘Zonnegeaarde’ van 140.000m2 aan de Langeweg in Goudswaard.

U zult zich wellicht afvragen ‘hoe is dat nou mogelijk?; iedereen is het er toch over eens dat we moeten streven naar een duurzame samenleving waarbij wij onafhankelijk worden van eindige energiebronnen en milieuvervuilende methoden om hiermee energie op te wekken?
De bezwaarmakende organisaties en direct belanghebbenden zijn het stuk voor stuk met deze doelstellingen eens.

In het hiernavolgende zal ik proberen uit te leggen hoe het gemeentebestuur van Korendijk heeft gemeend, zonder een gebruikelijke procedure voor het wijzigen van het geldende bestemmingsplan, heeft gemeend de vergunning te kunnen verlenen.

Ook zal ik de bezwaarschriften van een drietal belangenorganisaties in de Hoeksche Waard met een zogenaamde ‘link’ presenteren.
Wij gaan er van uit dat de overige bezwaarmakers, belanghebbende omwonenden, vooral zullen verwijzen naar de bovengenoemde bezwaarschriften.

Op 9 maart jl. verscheen er op de wekelijkse informatie-advertentie van de gemeente Korendijk in het Kompas het volgende bericht.

In de rondvraag tijdens de vergadering van de gemeenteraad in Korendijk op 13.03.2018 stelde raadslid Claus aan de Wiel (GroenLinks) naar aanleiding van dit bericht de vraag of deze ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan; het betreffende perceel heeft immers een agrarische bestemming.
Wethouder Den Boer gaf hierop een vaag antwoord. Hij deelde mee dat het plan paste in het bestemmingsplan; ”anders zouden we hem ook niet verleend kunnen hebben”.
“De provincie is ook bezig met de vraag ‘hoe kunnen we zo’n zonnegaarde inpassen’. Het Kwaliteitsteam is er bij betrokken, de Provincie is er bij betrokken en ik denk dat het juist een heel mooi initiatief is om straks voor de vergunde periode van tien jaar om te laten zien dat je ook als gemeente Korendijk mee wilt vergroenen”

De audio-opname van van het debat tijdens de rondvraag kunt u hier nog eens terugluisteren.

Na afloop van deze vergadering heeft de PvdA-fractie een aantal documenten opgevraagd, waaronder het, naar bleek zeer negatieve, advies van het Kwaliteitsteam.
U kunt dit advies hier lezen.

E.e.a. had tot gevolg dat er tijdens de rondvraag van de commissievergadering van 27 maart jl. een aardig debat in de gemeenteraad ontstond.

Dit debat kunt u hier afluisteren na

 

 

Bezwaar Dijkenoverleg (1)

Bezwaar BHWP def

HWL bezwaar Zonnegaarde

VRAGEN van de fractie PvdA Verleende vergunning Langeweg Goudswaard_pdf (1)

advies zonnegaarde goudswaard Kwaliteitsteam Hoeksche Waard

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe