Door Paulien Tanja op 17 maart 2017

Strijen maant provincies ontgassingsverbod te handhaven

Op 28 februari heeft het college van de Gemeente Strijen een brief aan GS gestuurd met het verzoek het ontgassingsverbod benzeen op het Hollands Diep te handhaven. De gemeente Strijen ligt in het effectgebied van Moerdijk en heeft last van ontgassende schepen.

 

De wetgeving is inmiddels streng geworden op dit punt. Echter, nog regelmatig hebben we last van ontgassende schepen. De e-noses en het GC-station in Strijensas nemen dit ook weer. Echter, handhaving blijf achter. Begin januari werd wederom een benzeenpiek geregistreerd vermoedelijk veroorzaakt door een ontgassend schip. De benzeenpiek naderde op geen enkele wijze de grenswaarde dus de gezondheid kwam niet in het geding. Echter, we willen geen ontgassende schepen en het is een overtreding van de wet.

Inmiddels is er een handhavingsprotocol geformuleerd. Betrokken partijen zijn: provincie Zuid Holland, provincie Noord Brabant, omgevingsdienst Zuid Holland zuid, omgevingsdienst midden west Brabant, Rijkswaterstaat en de politie te water. De veelheid aan betrokken partijen maakt de organisatie van de handhaving niet gemakkelijker. Het is een provinciaal verbod en de gemeente heeft geen zeggenschap. Het college van Strijen heeft schriftelijk aan beide provincies aandacht gevraagd om vaart te maken met het handhaven van het provinciaal verbod.

Paulien Tanja is wethouder in Strijen voor de PvdA.


 

Paulien Tanja

Paulien Tanja

Ik woon sinds 2006 in Strijen en heb het daar erg naar mijn zin. Een nieuwe baan bij de gemeente Rotterdam bracht me destijds naar de mooie Hoeksche Waard. Het ‘Oude Land van Strijen’ vind ik mooi en ik loop ook graag door de Oeverlanden op Strijen Sas. Ik heb vier kinderen waarvan er twee

Meer over Paulien Tanja