Door op 17 maart 2017

Strijen maant provincies ontgassingsverbod te handhaven

Op 28 februari heeft het college van de Gemeente Strijen een brief aan GS gestuurd met het verzoek het ontgassingsverbod benzeen op het Hollands Diep te handhaven. De gemeente Strijen ligt in het effectgebied van Moerdijk en heeft last van ontgassende schepen.

 

De wetgeving is inmiddels streng geworden op dit punt. Echter, nog regelmatig hebben we last van ontgassende schepen. De e-noses en het GC-station in Strijensas nemen dit ook weer. Echter, handhaving blijf achter. Begin januari werd wederom een benzeenpiek geregistreerd vermoedelijk veroorzaakt door een ontgassend schip. De benzeenpiek naderde op geen enkele wijze de grenswaarde dus de gezondheid kwam niet in het geding. Echter, we willen geen ontgassende schepen en het is een overtreding van de wet.

Inmiddels is er een handhavingsprotocol geformuleerd. Betrokken partijen zijn: provincie Zuid Holland, provincie Noord Brabant, omgevingsdienst Zuid Holland zuid, omgevingsdienst midden west Brabant, Rijkswaterstaat en de politie te water. De veelheid aan betrokken partijen maakt de organisatie van de handhaving niet gemakkelijker. Het is een provinciaal verbod en de gemeente heeft geen zeggenschap. Het college van Strijen heeft schriftelijk aan beide provincies aandacht gevraagd om vaart te maken met het handhaven van het provinciaal verbod.

Paulien Tanja is wethouder in Strijen voor de PvdA.