16 juni 2015

Staatssecretaris Klijnsma wijst externe detectives voor opsporen bijstandsfraude af

Nadat er in de Hoeksche Waard maar ook in Ridderkerk en Lansingerland ophef was ontstaan over de wijze waarop de gemeenten het onderzoek naar vermeende bijstandsfraude hebben uitbesteed aan een extern, commercieel bedrijf, zijn er in de genoemde gemeenten door de PvdA raadsvragen gesteld.
Dit heeft geleid tot grote aandacht van de lokale, regionale en landelijke pers.

Astrid Oosenburg

Astrid Oosenbrug

John Kerstens

John Kerstens

De tweede kamerleden Astrid Oosenbrug en John Kerstens beiden PvdA) hebben vervolgens kamervragen gesteld aan verantwoordelijk bewindsvrouw Jetta Klijnsma.
In haar beantwoording zegt zij afwijzend te staan ten opzichte van het inschakelen van externe bedrijven voor het opsporen van bijstandsfraude.
‘Dit soort kerntaken zijn wettelijk een uitdrukkelijke opdracht aan het college van B&W en kunnen niet worden uitbesteed.’
‘De uitoefening van deze bevoegdheden kan er immers toe leiden dat diep wordt doorgedrongen in de persoonlijke levenssfeer van de bijstandsgerechtigde’, stelt de staatssecretaris.

Ze zal in een brief aan de gemeenten aandacht besteden aan de problematiek. Bij gemeenten waarvan de staatssecretaris bekend is dat mogelijk sprake is van een uitbesteding van de opsporing aan derden, zal ze informatie inwinnen en indien nodig een zogeheten aanwijzing geven.

De letterlijke tekst van de beantwoording van de staatssecretaris vindt u hier .

In de Hoeksche Waard hebben de vijf gemeenten de ‘sociale dienst-taken’ uitbesteed aan de Regionale Sociale Dienst.
Om die reden zal de PvdA Hoeksche Waard in alle gemeenten de vraag stellen wat de colleges concreet gaan doen met de uitspraak van Staatssecretaris Klijnsma.