12 juli 2015

Schoolvakanties begonnen; weer veel gedoe over busabonnementen Arriva.

Nu inclusief internetenquête !

De schoolvakanties zijn weer begonnen. Voor de meeste kinderen een fantastisch vooruitzicht: vele weken zorgeloos plezier.
Voor ouders, wiens kinderen met het openbaar vervoer naar school reizen, is het de tijd om de OV-abonnementen voor hun kinderen te gaan regelen voor het nieuwe schooljaar.

Niet voor de eerste keer, bereikten ons vrijdagmorgen berichten van schrikbarende prijsverhogingen tot wel 41%  bij ARRIVA !

De combinatie landelijk gebied (relatief veel km’s) en weinig reizigers zorgt ieder jaar weer voor extreme prijsverhogingen.

Ook niet voor het eerst zijn enkele politici, na het opvangen van deze berichten, in actie gekomen.

Wethouder Paul Bogaard (Korendijk) beet de spits af door vanaf zijn vakantieadres contact op te nemen met ARRIVA.
Hij stuurde hierover een twitterbericht de ether in.

Geheel onafhankelijk van elkaar verzond de PvdA Hoeksche Waard gelijktijdig een twitterbericht waarin zij een internetenquête aankondigde om te kunnen peilen hoeveel reizigers door deze tariefsverhoging getroffen worden. Als snel was het contact gelegd met onze vrienden van PvdA Goeree Overflakkee waar zich steeds dezelfde problemen voordoen. Evenals enkele jaren geleden zullen wij met de resultaten van deze enquête bij de verantwoordelijk gedeputeerde van Zuid-Holland  aandringen op een compensatieregeling voor de getroffenen.

In het interview dat Radio Rijnmond hield met een Arriva-medewerkster en wethouder Boogaard wordt het e.e.a. duidelijk over de oorzaak van de tariefsverhogingen en de eventuele mogelijkheden hoe sommigen hier onderuit kunnen komen. Het interview kunt u hier terugluisteren.

PvdA HW en GO vinden het sowieso een slechte zaak dat voor een basisvoorziening als het Openbaar Vervoer, voor particulieren wordt gewerkt met marketingmethode als vroegboek- en collectiviteitskortingen die slecht gecommuniceerd worden en afhankelijk zijn van, in dit geval, de bereidheid en mogelijkheid van een school, om hieraan mee te werken.

De enquête vindt u hier

Deze enquête is speciaal voor de abonnementsprijzen voor scholieren.

Indien u extreme prijsverhogingen van andere OV-abonnementen wilt melden kan dit per email naar ombudsteam@pvdahoekschewaard.nl