15 maart 2015

Schimmig spel in de Torensteepolder: de laatste ontwikkelingen

Op donderdag 5 maart bereikten de raads- en commissieleden in recordtempo de antwoorden van het college op de door de PvdA op maandag 2 maart ingediende 26 vragen.
Deze vragen en de inmiddels verstrekte antwoorden vind u hier.

 

Jan Luteijn

Op donderdagavond  5 maart legde burgemeester Jan Luteijn voor de commissie ABZ een verklaring af  naar aanleiding van de commotie die ontstaan was rond de illegale graafwerkzaamheden in de Torensteepolder in  Numansdorp. Een half jaar na de overtreding geeft het College van B&W toe dat de werkzaamheden illegaal hebben plaatsgevonden en dat deze vóór aanvang zijn gemeld bij het college. Ook gaf hij aan dat het ambtelijk advies, dat ten grondslag lag aan het collegebesluit, niet naar buiten had mogen komen.

Deze verklaring kunt u hier nog eens beluisteren.

Op zaterdag 7 maart gaf  de burgemeester een interview bij Nieuwsradio Hoeksche Waard.
Dit kunt u hier nog tot 21 maart beluisteren (opname vanaf 11:15 uur).

Op woensdag 11 maart verschijnt de beantwoording van Gedeputeerde Staten van de door het Statenlid Hoogendam gestelde vragen over het niet handhaven door de gemeente Cromstrijen van de illegale graafwerkzaamheden in de Torensteepolder.

Hieronder een citaat uit de brief van de gedeputeerde:meee had voor het gebied een nieuw bestemmingsplan Torensteepolder vastgesteld. De ontgronding is niet in strijd met dat bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Torensteepolder is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd, maar de gemeente is voornemens om medio 2015 het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Voordat hiertoe kan w overgegaan dienen een aantal onderzoeken die voor de eerste vaststelling van het bestemmingsplan Torensteepren opgesteld te worden geactualiseerd. Zolang de resultaten hiervan niet bekend zijn bestaat er nog geen concreet zicht op legalisatie. Het afzien van handhavend optreden komt ons in dit stadium formeel dan ook prematuur over, maar wij verwachten dat op korte termijn alsnog duidelijkheid over de legalisatiemogelijkheden zal ontstaan.”

De gehele brief kunt u  hier vinden.

Het AD publiceerde ook op 11 maart een reconstructie van dit dossier. Lees  het artikel hier

Ex wethouder Ineke Korbijn (Cromstrijen ’98) reageerde eveneens ”not amused” .
Op vrijdag 13 maart verscheen haar reactie in het AD.

De krantenartikelen gepubliceerd over deze kwestie in week 11 leest u hier.